Werfwater voor Stella Artois-brouwerij

Bouwbedrijven MBG en Democo pompen straks werfwater van de residentiële projecten Vivid en Lucid van vastgoedontwikkelaar AG Real Estate in Leuven via ondergrondse leidingen naar de naburige Stella Artois-brouwerij. “Normaal gezien zou het water in de Dijle worden gepompt, maar nu zal het dienen voor de technische verwerkingsprocessen van de brouwerij. Een veel duurzamere oplossing”, klinkt het.

MBG en Democo pompen het water eerst in een container. Vervolgens gaat het via leidingen onder het kruispunt van het Artoisplein naar de brouwerij. Daar wordt het dan gezuiverd en opnieuw gebruikt als proceswater. Daarna wordt het nog een tweede keer gezuiverd en deels in de Dijle geloosd. Aan de container op de werf is ook nog een overstort voorzien om het water dat AB InBev niet afneemt gecontroleerd naar de Dijle af te voeren.

Zonder water, geen bier. Voor AB InBev is waterefficiëntie dan ook een cruciaal en intrinsiek thema. De brouwer maakt er een erezaak van het waterverbruik tijdens het brouwproces zo laag mogelijk te houden en het gebruikte water een tweede leven te geven. Zo wordt het gezuiverde afvalwater bijvoorbeeld ook geschonken aan Stad Leuven voor het onderhoud van haar planten. Door met verschillende partners, zoals Stad Leuven, maar bijvoorbeeld ook de Boerenbond of plaatselijke bouwbedrijven samen te werken, probeert AB Inbev op creatieve wijze circulair watergebruik te stimuleren.


"Logische keuze"

Op vrijwel elke werf moet men tijdelijk het grondwater oppompen om werken te kunnen starten. Dat is nodig om de bouwput stabiel te houden tijdens de werkzaamheden. “Telkens we grondwater moeten wegpompen, gaan we op zoek naar een duurzame en creatieve oplossing voor het gebruik van dat water”, luidt het bij MBG en Democo. “De meeste van onze werven bieden water aan de omwonenden voor privaat gebruik. Voor deze werf zijn we op zoek gegaan naar een partner die nog beter gebruik kan maken van het water. AB Inbev deelt onze visie om efficiënt om te gaan met natuurlijke rijkdommen, waardoor de samenwerking een logische keuze is.”

Ook AG Real Estate onderschrijft met dit gezamenlijk initiatief volledig zijn engagement voor duurzame ontwikkeling. “Als gediversifieerde vastgoedontwikkelaar en -investeerder hebben we permanent aandacht voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, en dit zowel tijdens de ontwerpfase en de bouw als in het beheer van onze portfolio. In een inspanning om het milieu te beschermen, ontwikkelt AG Real Estate lokale en gerichte acties rond specifieke thema’s, in het bijzonder om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en het restafval tot een minimum te beperken”, zegt Philippe Monserez, Chief Design & Build Officer van AG Real Estate.


Waterneutrale projecten

David Dessers, Leuvens schepen voor klimaat en duurzaamheid: “We zijn als stad erg blij met dit initiatief en hopen dat het veel bouwheren zal inspireren om hetzelfde te doen. Het hergebruiken van grondwater is immers prioritair voor stad Leuven. We streven naar waterneutrale projecten waarbij opgepompt grondwater zoveel mogelijk op het terrein zelf wordt gebruikt of infiltreert, maar vaak is dat niet mogelijk in een stad. In dat geval stimuleren we bouwheren om het grondwater ter beschikking te stellen van bedrijven in de buurt of inwoners. Zo vermijden we dat kostbaar drinkwater gebruikt wordt voor toepassingen waarvoor ook grondwater geschikt is. Want elke druppel telt.”

Deel dit artikel:

Onze partners