White Paper CBCI: 5 essentiële zaken voor circulaire biobased bouwinitiatieven

‘Vijf essentiële zaken voor succesvolle circulaire biobased bouwinitatieven’, zo luidt de titel van de eerste publicatie, in de vorm van een White Paper, van het Europees gesubsidieerde onderzoeksproject Circular Biobased Construction Industry (CBCI). De publicatie is een praktische gids gericht op vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaars en projectontwikkelaars om meer biobased te bouwen.

Hoe kunnen we grondstoffen in de bouw efficiënter gebruiken om zo de CO2-uitstoot te verminderen, niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw? Kan dat met biobased en circulaire materialen? En hoe maken we de omschakeling naar een biobased, circulaire bouw? Tien partners verspreid over Nederland, Engeland en België, onder hen ook Kamp C, zoeken samen binnen het Europees gesubsidieerde onderzoeksproject Circular Biobased Construction Industry (CBCI) naar antwoorden op die vragen. Het project, met een looptijd van vier jaar, zal resulteren in een aantal publicaties. De eerste daarvan is nu klaar.

Het werd een White Paper getiteld ‘Vijf essentiële zaken voor succesvolle circulaire biobased bouwinitatieven’ en is een praktische gids gericht op vastgoedprofessionals, (publieke) vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. In de publicatie worden enkele van de uitdagingen rond biobased materialen en circulariteit besproken. Daarnaast wil de White Paper illustreren hoe men betaalbare projecten kan realiseren met biobased bouwmaterialen.

De lessen uit interviews en deskresearch zijn gebundeld in vijf essentials of bouwstenen, die worden toegelicht en geïllustreerd met inzichten, voorbeeldprojecten en direct toepasbare oplossingen. Het gaat om de volgende vijf bouwstenen:

  1. BETAALBAAR: kostenefficiënt en inclusief hergebruik
  2. FLEXIBEL: voorbereiden op toekomstige functies
  3. PASSIEF: koel en gezond blijven met biobsedmaterialen 
  4. INTEGRAAL: continu reflecteren op circulaire en biobasedvoordelen 
  5. TRADITONEEL EIGENAARSCHAP: hou het eenvoudig

De White Paper is beschikbaar in het Engels, Nederlands, en Frans, en is te downloaden via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners