Zoontjens: “Alles wat op de grond kan, moet ook boven ons hoofd kunnen”

“Dat het platte dak als gebruiksruimte móet worden ingevuld, staat voor ons buiten kijf. Daken zijn namelijk allang geen budgettaire sluitpost meer, maar kostbare vierkante meters met interessante verduurzamingskansen. Alles wat op de grond kan, moet ook op dat prachtige onontgonnen gebied boven ons hoofd kunnen.” Ziedaar de mening van Zoontjens, een onderneming die er met verschillende systemen haar core business van gemaakt heeft.

“Er verandert ontzettend veel in de stad. De bevolking groeit er fors en daardoor stijgt ook het aantal woningen en daarmee gepaard de temperatuur en de kans op wateroverlast”, klinkt het bij de dakspecialist. “Verder neemt ook het energieverbruik alleen maar toe. Wanneer slim ontworpen en uitgevoerd, zijn platte daken vruchtbare grond voor een meer leefbare wereld. Dat het platte dak als gebruiksruimte móet worden ingevuld, staat voor ons dan ook buiten kijf. Die daken zijn namelijk allang geen budgettaire sluitpost meer, maar kostbare vierkante meters met interessante verduurzamingskansen.”


Remontabel

Zoontjens ontwikkelt vanuit die optiek verschillende dakbestratingssystemen en staat ook in voor de plaatsing en het onderhoud ervan. Het circulaire van die systemen schuilt niet alleen in het feit dat ze ervoor zorgen dat onbenutte daken plots leefruimte bieden en zo misschien de aanleg van een verhard terras of tuin voorkomen, maar ook in het feit dat ze demontabel en remontabel zijn. Zoontjens noemt losmaakbaarheid dan ook een van de belangrijkste principes voor circulair ontwerpen en bouwen. “De hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt, is in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Het is dus zaak om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Om die reden gebeurt de productie van onze systemen ook duurzaam, met al eerder gebruikte grondstoffen.”

“Alles wat op de grond kan, moet ook boven dat prachtige onontgonnen gebied boven ons hoofd kunnen. We moeten wel, als we onze fijne leefomgeving willen bewaken. Daarom dragen we ons hart hoog. En geloven we in higher grounds. Gebruik het platte dak!”, besluit de dakspecialist.

Deel dit artikel:

Onze partners