Over ons

Circubuild is een initiatief van Palindroom, een contentbureau met focus op bouw en architectuur. Het is een totaalproject rond circulair bouwen dat naast een website ook een boek omvat, gelanceerd op Batibouw 2020.

Onze huidige economie is een wegwerpeconomie. In de bouw is dat niet anders. Dat is zonde, want grondstoffen zijn eindig. Toch importeren we ze op grote schaal om ze na gebruik als afval te dumpen. Ontginning en verwerking van grondstoffen gaan bovendien vaak gepaard met lucht-, water- en bodemvervuiling, wat het klimaat mee op hol doet slaan. Het bewustzijn groeit dan ook dat dit lineaire systeem – van grondstof naar product tot afval – een eindig verhaal is. Letterlijk.

Een alternatief laat gelukkig niet op zich wachten. De circulaire economie – waarvan circulair bouwen een specifieke toepassing is – weet de huidige lineaire logica om te buigen tot een gesloten systeem, waarbij verdere uitputting van grondstoffen en groeiende afvalbergen tot het verleden behoren. Centraal staat het sluiten van kringlopen. Hergroeibare grondstoffen en hergebruik spelen dus een belangrijke rol.


Doel Circubuild

Het doel van Circubuild bestaat erin ontwerpers en bouwprofessionals de belangrijkste principes van circulair bouwen mee te geven, aan de hand van FAQ’s en casestudy’s, maar ook via andere relevante content als artikels, interviews, video’s, columns …

Daarnaast fungeren de website en het boek ook als een staalkaart van circulaire materialen en diensten en bedrijven die op de een of andere manier bijdragen aan circulair bouwen. Circubuild vormt zo een link tussen enerzijds ontwerpers en anderzijds fabrikanten en dienstenleveranciers. De product- en bedrijfsvoorstellingen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het boek en de website.


Redactionele geloofwaardigheid

Met Circubuild willen we echter niet aan greenwashing doen. Daarom hechten we bij de product- en dienstvoorstellingen enorm veel belang aan redactionele geloofwaardigheid. De circulaire producten en diensten die we voorstellen, worden altijd onderworpen aan een screening van drie onafhankelijke experten in circulair bouwen. Hun mening over de graad van circulariteit wordt bij elk product of elke dienst gepubliceerd. Dat oordeel is leerzaam voor de ontwerper of uitvoerder die het product of de dienst wil gebruiken, maar ook voor de fabrikant of leverancier van de dienst zelf.

Wij geloven dat er nood is aan dit totaalproject, omdat er – gelukkig maar – ontzettend veel gepubliceerd wordt rond circulair bouwen. Door die veelheid aan informatie volstond een dossier rond circulair bouwen op onze zusterwebsite Aarchitectura niet langer en werd het bovendien moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Circubuild wordt ondersteund door VIBE vzw, Pixii, Vlaanderen Circulair, Kamp C en NAV.