Arcadis | circubuild.be

Arcadis

Arcadis is een internationaal ontwerp- en adviesbureau. De ruim 850 medewerkers in België werken dagelijks aan duurzame oplossingen op het gebied van gebouwen, infrastructuur, milieu en water. De unieke combinatie van multidisciplinariteit, sterke lokale aanwezigheid en wereldwijde 'lessons learned' maakt Arcadis een zeer betrouwbare partner, ook bij circulaire vraagstukken.

Arcadis staat zijn klanten bij op strategisch niveau, maar ook bij de uitvoering van de projecten. Het combineert kennis en consultancy rond sloop, afval, materiaal en milieu met expertise op het gebied van duurzaam ontwerp en uitvoering van gebouwen. Zo brengt Arcadis het beste van twee werelden samen om de nodige transitie naar circulair bouwen mee te bewerkstelligen: het sluiten van kringlopen, maximaal behoud van waarde van producten en grondstoffen, verlenging van levensduur en het hergebruik en de recyclage van materialen. Daarbij maakt Arcadis gebruik van geavanceerde digitale inventarisatietechnologieën voor de opmaak van materiaalpaspoorten en het uitvoeren van levenscyclusanalyses. 

Bovendien optimaliseert het producten en diensten om de deeleconomie te bevorderen. Onder andere door modulair en remontabel te ontwerpen en optimaal gebruik en flexibiliteit daarbij centraal te stellen, zodat projecten eenvoudig aan te passen zijn aan veranderende gebruikswensen en functies. 

Kortom, je kan Arcadis contacteren voor: milieuadvies, sloopinventarisatie, het in kaart brengen van de milieu-impact van gebouwen, plan van aanpak voor circulair bouwen, duurzaam gebouwontwerp en projectbeheer.

Partner overzicht

Markiesstraat 1
1000 Brussel
België

02/505.75.00
info@arcadisbelgium.be
arcadis.com
Contact Circulariteit
  • Jordi De Smet
      jordi.desmet@arcadis.com
      0485/70.49.44