Belgische Baksteenfederatie

logo Belgische Baksteenfederatie

Belgische Baksteenfederatie

Karthuizerstraat 19

bus 19

1000 Brussel

België

De Belgische Baksteenfederatie groepeert twaalf ondernemingen actief in de baksteenproductie met in totaal 21 productievestigingen in België. De beroepsfederatie adviseert haar leden en vertegenwoordigt en verdedigt hun gezamenlijke belangen. De Belgische baksteenfederatie zet zich zo in voor duurzame economische, sociale en milieubewuste groei van de sector.

De Belgische Baksteenfederatie maakt werk van meer duurzaamheid, een beter milieu, het ontlasten van haar leden op technisch vlak, het promoten van het gebruik van baksteen en het bijstaan van de leden bij de afhandeling van sociale aangelegenheden.

Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling doet de Belgische Baksteenfederatie via tal van acties zoals het in opdracht geven van duurzaamheidsstudies rond de baksteen aan onafhankelijke wetenschappelijke instellingen, het opvolgen van en informeren over de evoluties in dat domein en de vertegenwoordiging van de sector in verschillende commissies en werkgroepen.

Aan een beter milieu en duurzamer gebruik van energie werkt de federatie onder meer door informatie aangaande de ontwikkelingen inzake energie- en milieuaangelegenheden nauwgezet op te volgen en door de vertegenwoordiging van de baksteenindustrie bij diverse relevante instanties.

De federatie ontlast haar leden op technisch vlak door de sector te vertegenwoordigen in de organen belast met normalisatiewerkzaamheden en het verstrekken van technische inlichtingen aan de leden en aan derden. Ook stelt de Belgische Baksteenfederatie regelmatig allerhande technische publicaties en documentatie op – die ze bijwerkt wanneer nodig.

Via verschillende promotionele acties waaronder de driemaandelijkse publicatie van het tijdschrift Bouwen met Baksteen promoot de federatie het gebruik van baksteen.

Ten slotte informeert de federatie haar leden aangaande de sociale wetgeving en staat ze hen bij bij de afhandeling van sociale aangelegenheden. Ze vertegenwoordigt de sector ook in het paritair comité waar onder andere de collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.

[Lees meer] [Lees minder]