Factor4

logo Factor4

Factor4

Lange Winkelhaakstraat 26

2060 Antwerpen

België

Factor4 begeleidt organisaties en publieke overheden bij het prestatiegebaseerd aanbesteden en contracteren van de verduurzaming van hun gebouwen. Met zijn Building Performance Contracting® (‘BPC’)-aanpak realiseert Factor4 kostenoptimale circulariteit van het verduurzamingsproject, onder meer dankzij de contractueel vastgelegde restwaarde op het einde van het project. De aannemer staat in een BPC-project gedurende de contractduur in voor zowel de investering als het onderhoud van de verduurzamingsmaatregelen. De BPC-contracten voldoen aan de Europese kwaliteitsstandaarden van energieprestatiecontracten.

De contractueel afgesproken restwaarde wordt berekend op basis van onder meer de norm NEN 2767 en stimuleert de aannemer om de verduurzamingsmaatregelen optimaal te installeren en onderhouden aangezien hij daardoor een maximale restwaarde kan opleveren op het einde van het project.

Verder worden met de aannemer prestatiegaranties afgesproken m.b.t. de toepassing van circulaire materialen door het opleggen van een maximale milieukost van de toegepaste materialen. De berekening van de milieukost gebeurt via de TOTEM-tool van OVAM.

[Lees meer] [Lees minder]

Gerelateerde producten Meer producten

Factor4 biedt de dienst Building Performance Contracting® (BPC) aan, een innovatieve, prestatiegebaseerde contractering van de verduurzaming van gebouwen.

GAimage