Kamp C

logo Kamp C

Kamp C

Britselaan 20

2260 Westerlo

België

014/27.96.50

info@kampc.be

kampc.be

Kamp C is een autonoom bedrijf van de provincie Antwerpen dat de transitie naar een meer duurzame bebouwde omgeving wil versnellen door te focussen op twee principes: duurzaamheid en innovatie. Kamp C tracht lokale overheden, bouwbedrijven en burgers met dat doel voor ogen te inspireren en te activeren. Dat doet het door neutraal en onafhankelijk advies te geven op het vlak van duurzaamheid en innovatie en door lokale overheden en de bouwsector te betrekken bij vernieuwende projecten. Een voorbeeld is een project waarmee het bouwbedrijven warm wil maken om 3D-betonprinten te gaan gebruiken als bouwtechniek.

Kamp C zet breed in op circulair bouwen. Zo liep in 2019 het circulaire aanbestedingstraject van een circulair gebouw waarvoor Kamp C het initiatief nam. In het voorjaar van 2020 is de aanbestedingsprocedure afgerond en zal Kamp C communiceren wat het eruit geleerd heeft. Binnen het Europese project ProCirc gaat het opdrachtgevers daarover ook actief informeren. Binnen een ander Europees project, CHARM, gaat Kamp C circulair aanbesteden specifiek voor sociale huisvestingsmaatschappijen onderzoeken en ook kijken hoe zij een materiaalplatform kunnen opzetten om hergebruik te faciliteren.

Voorts ondersteunt Kamp C bedrijven in de bouwsector met het opzetten van circulaire businessmodellen binnen het project Bouwen aan een circulaire Kempen.

Tot slot heeft Kamp C met Housing 4.0 Energy en CBCI ook projecten lopen rond kleinschalig circulair bouwen en wonen en biogebaseerde bouwproducten.

[Lees meer] [Lees minder]

Contacteer Kamp C