MAKER architecten

logo MAKER architecten

MAKER architecten

Krijgslaan 116

9000 Gent

België

MAKER maakt ruimte voor ontwerp en ontwerpend onderzoek. Het architectenbureau is er zich van bewust dat architectuur en bouwen inspanning, tijd, middelen en energie vergen en dat ze impact hebben op de omgeving. Het wil omzichtig omgaan met deze kostbare zaken en is ervan overtuigd dat dit kritische bevragingen en doordachte beslissingen vereist.

MAKER denkt circulair na op verschillende schaalniveaus, van stedelijke integratieprojecten tot inrichtingen. Het architectenbureau faciliteert kruisbestuiving tussen onderzoek en ontwikkeling enerzijds en de realisatie van projecten anderzijds.

Enkele referenties van MAKER zijn de volgende:

  • ondersteuning inzake circulaire economie voor publieke bouwheren in Brussel (opdrachtgever: Leefmilieu Brussel) - thema’s: potentieel van het bestaande, hergebruik van materialen, ruimtelijke en technische omkeerbaarheid;
  • onderzoek, ontwikkeling, ontwerp en uitvoering van circulaire renovatiestrategieën toegepast op de studentenkoten van Willy Van Der Meeren op de campus van de VUB (opdrachtgever: VUB) - thema’s: opschaalbare, gelaagde en omkeerbare bouwmethoden voor het ontwerp van de bouwschil en de technische installaties;
  • ontwikkeling van een globale circulaire renovatiestrategie voor Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, toegepast op de renovatie van het archief tot kantoren op de campus Middelheim (opdrachtgever: ZNA) - thema’s: gebouw als materialenbank, ruimtelijke en technische omkeerbaarheid;
  • nieuwe samenlevingsvormen en hergebruik van bakstenen en dakpannen in een sociaal huisvestingsproject in Kortrijk (opdrachtgever: SW+) - thema’s: hergebruik van materialen, levenslang wonen;
  • voorstel voor een circulair paviljoen tijdens de Architekturwoche in Basel (opdrachtgever: stad Basel) - thema’s: afstemming materialenvraag en -aanbod, stedelijke bewustwording.
[Lees meer] [Lees minder]

Contacteer MAKER architecten