U-Mine

logo U-Mine

U-Mine

Koolmijnlaan 210

3582 Beringen

België

In de gebouwde wereld zijn er heel wat materialen die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe bouwprojecten. Maar hoe begin je daaraan? En waar moet je op letten?

U-Mine wil klanten adviseren over waar actie kan ondernomen worden om zo een betere circulaire sloop - of eigenlijk ontmanteling - uit te voeren en de hoeveelheid afval op die manier te reduceren, zowel voor gebouwde als nog te bouwen projecten.

De hoofdactiviteit van het bedrijf ligt momenteel op het opmaken van hergebruikinventarissen, de perfecte tool om om zich te informeren over de beschikbare grondstoffen, om de valorisatie van de materialen in kaart te brengen en om advies in te winnen over hun demontagemogelijkheden, eventueel aangevuld met bestekteksten.

U-Mine maakt dankzij zijn kennis in sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen uiteindelijk een volledig overzicht op van de aanwezige materialen, dat het perfecte hulpmiddel vormt om het totale circulaire traject van alle aanwezige materialen in beeld te brengen.

Daarnaast kan U-Mine, met behulp van de Totem-tool, een milieu-impactanalyse uitvoeren voor het gehele project door simulaties te maken van de vloer- en wandopbouwen. Zo kan de materiaalkeuze van het nieuw te bouwen project zo optimaal mogelijk gebeuren.

[Lees meer] [Lees minder]

Gerelateerde producten

U-Mine heeft een tool ontwikkeld waarmee het bouwprojecten screent op de erin aanwezige grondstoffen om die vervolgens systematisch en overzichtelijk in kaart brengen en te valoriseren. Zo ontstaat een inventaris die de esthetische, economische en ecologische waarde van die grondstoffen bevat. De inventaris faciliteert zo het hergebruik en de recyclage van die grondstoffen en draagt op die manier bij aan het maximaal benutten van het circulaire potentieel van bouwmaterialen.

De hergebruikinventaris is volgens U-Mine de perfecte tool om zich als opdrachtgever te informeren naar de beschikbare grondstoffen in sloop- of ontmantelingsprojecten. Met ook heel wat kennis in sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen in huis, kan U-Mine zo een volledig overzicht opmaken van de aanwezige materialen in een gebouw, eventueel aangevuld met bestekteksten, zodat een volwaardig materialenpaspoort verkregen wordt.

GAimage