VIBE vzw

logo VIBE vzw

VIBE vzw

Turnhoutsebaan 139A

2140 Borgerhout

België

03/218.10.60

info@vibe.be

vibe.be

VIBE vzw streeft naar een woon-, werk- en leefomgeving die een positieve invloed uitoefent op mens, milieu en klimaat. Als koepelorganisatie en onafhankelijk kennisinstituut in Vlaanderen richt VIBE vzw zich tot particulieren, bouwprofessionals en overheden. VIBE vzw vormt zo het startpunt voor objectieve en toegankelijke informatie over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen in Vlaanderen (en België). De vzw produceert niet enkel kennis maar verspreidt ook haar expertise binnen haar professionele netwerk, door haar doelgroepen met elkaar in contact te brengen. Tot slot inspireert VIBE vzw professionals, particulieren en overheden door hen te laten kennismaken met innovatieve bouw- en woonmethodes.

VIBE vzw heeft als onafhankelijk kennisinstituut de nodige objectieve informatie in huis omtrent circulair bouwen. De vzw verleent onder meer adviezen op maat voor lokale overheden en bouwprofessionals. Zo ondersteunt VIBE vzw hen in de zoektocht naar circulaire bouwoplossingen en -innovaties. Ook de masterclasses voor professionals die VIBE vzw organiseert bieden praktische handvatten om circulair aan de slag te gaan. Het kennisinstituut stimuleert zo de inperking van de afvalstromen en het materiaalgebruik binnen de Vlaamse bouwsector. Via de publicaties op haar website en beursstanden (bijvoorbeeld Batibouw) brengt VIBE vzw het grote publiek op een toegankelijke en laagdrempelige manier in contact met het circulaire gedachtegoed. Momenteel is VIBE vzw ook samen met Howest Hogeschool druk in de weer om een praktische opleiding over circulair bouwen ineen te boksen voor architecten in spe. Die zal de circulaire ontwerpprincipes nader toelichten, maar ook de theorie vertalen naar de praktijk. Tot slot publiceerde VIBE vzw samen met OVAM de catalogus ‘Veranderingsgericht bouwen’. Deze publicatie helpt aannemers, architecten en bouwprofessionals in de zoektocht naar circulair en veranderingsgericht bouwen.

[Lees meer] [Lees minder]

Contacteer VIBE vzw