VK architect+engineers

logo VK architect+engineers

VK architect+engineers

Axxes Business Park, Guldensporenpark Gebouw A, nummer 4

9820 Merelbeke

België

De ingenieurs van VK architect+engineers staan ten dienste van architecten, bouwheren en vastgoedontwikkelaars voor masterplanning, programmatie, stabiliteit, speciale technieken, infrastructuur en omgevingsaanleg. De experten van de afdeling Sustainable Design streven naar een geïntegreerde aanpak van elk project. Deze gaat uit van minder energie, meer comfort, een betere bruikbaarheid en houdt tegelijkertijd rekening met de verschillende levensfasen van een gebouw. Daarvoor brengen de experten niet alleen de ecologische aspecten in kaart zoals energie, materialen, transport en water maar ook de economische en de sociale. Denk aan rentabiliteit, levensduur, veiligheid, comfort en integratie in de omgeving.

Want duurzaamheid is meer dan energie-efficiëntie. Het gaat ook om de keuze van materialen, de milieuvriendelijkheid ervan en de exploitatie van het gebouw op lange termijn. VK architect+engineers helpt bij het ontwerpen en realiseren van een duurzaam, tijdloos en onderhoudsbewust project.

Dat doet het aan de hand van een aantal specifieke services binnen diverse categorieën. Adaptief en circulair bouwen gaat dan om meer dan ecologisch bouwen. Het zet aan om na te denken over de levensduur van gebouwen en materialen, de functie ervan – die kan veranderen tijdens die levensduur – en hun end of life.

[Lees meer] [Lees minder]

Gerelateerde producten Meer producten

VK architects+engineers biedt ondersteuning bij het integreren van circulair denken in het volledige bouwproces. Aan de hand van Scan to BIM analyseert het bestaande gebouwen om vervolgens te rapporteren wat het herbruikpotentieel ervan is, uitgedrukt in een percentage. VK ondersteunt het ontwerpteam door het formuleren van circulaire doelstellingen. Al in een vroeg ontwerpstadium visualiseert het de milieu-impacten op gebouwniveau vanuit een 3D-ontwerpmodel. Dat zorgt voor een optimalisering van de materiaalkeuzes in functie van de vooropgestelde gebruikscenario’s. Daarnaast zet VK in op de integratie van modellen ter vervanging van traditionele aankoop, door vroege betrekking van fabrikanten. Opvolging gedurende uitvoering zorgt voor een gegarandeerde kennisoverdracht van de circulaire principes.

GAimage