Vlaanderen Circulair | circubuild.be

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld, die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair kent aansturing vanuit zowel de domeinen Economie als Omgeving (Milieu) en wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. De OVAM is de Vlaamse overheidsdienst die het beleid rond afval, materialen en bodem uitrolt en de uitvoering van de wetgeving opvolgt.

Vlaanderen Circulair heeft samen met de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen opgezet waarin samen doen en leren centraal staat. De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Zo worden tools en methodieken getest en nieuwe vormen van ketensamenwerking uitgeprobeerd.

Daarnaast werkt een onderzoeksgroep ondersteunend aan de zogenaamde randvoorwaarden: dat zijn juridische, economische en andere drempels voor circulair bouwen die Vlaanderen Circulair gaandeweg tegenkomt. Data en ervaringen uit de experimenten voeden dat onderzoek. Samen met de andere partners worden oplossingen geformuleerd. Via het subsidieprogramma Open Call worden pioniers in de praktijk ondersteund in hun projecten.

De OVAM heeft samen met de relevante stakeholders het beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ (2014-2020) opgezet dat de eerste krijtlijnen uittekende voor een transitie richting circulair bouwen. In samenwerking met onderzoekspartners werden 24 ontwerprichtlijnen ontwikkeld die een architect of bouwheer houvast geven om veranderingsgericht bouwen in praktijk te brengen. Meer info daarover kan je vinden via deze link

Gerelateerde artikels


Partner overzicht

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België

015/28.42.84
info@vlaanderen-circulair.be
vlaanderen-circulair.be
Contact Circulariteit
 • Roos Sevaes
   roos@vlaanderen-circulair.be
   015/28.43.46
 • Karlien Wauters
   karlien.wauters@ovam.be
   015/28.41.61