Arcadis: plan van aanpak voor circulair bouwen | circubuild.be

Arcadis: plan van aanpak voor circulair bouwen

Wat?

Arcadis is een internationaal ontwerp- en adviesbureau dat dagelijks werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van gebouwen, infrastructuur, milieu en water. De unieke combinatie van multidisciplinariteit, sterke lokale aanwezigheid en wereldwijde ‘lessons learned’ maakt Arcadis een zeer betrouwbare partner.

Circulair?

Ook bij circulaire vraagstukken. Arcadis combineert kennis en consultancy rond sloop, afval milieu en materiaal met expertise op het vlak van duurzaam ontwerp en uitvoering van gebouwen. Zo brengt Arcadis het beste van twee werelden samen om de nodige transformatie naar circulair bouwen te realiseren: het sluiten van kringlopen, maximaal behoud van waarde van producten en grondstoffen, verlenging van de levensduur en het hergebruik en de recycling van materialen. Daarbij maakt Arcadis gebruik van geavanceerde digitale inventarisatietechnologieën voor de opmaak van materiaalpaspoorten en het uitvoeren van levenscyclusanalyses.

Bovendien optimaliseert Arcadis producten en diensten om de deeleconomie te bevorderen, onder meer door modulair en remontabel te ontwerpen, zodat projecten eenvoudig aan te passen zijn aan veranderende gebruikswensen en functies, met het oog op optimaal gebruik.

Doorlichting experts

Als ontwerp- en adviesbureau zet Arcadis in op verschillende aspecten van circulair bouwen. Zo’n holistische visie is belangrijk om zoveel mogelijk kansen doorheen de verschillende fases van een project te benutten. In eerste instantie gaat het om sloopinventarisatie. Een goede inventaris laat toe het potentieel en de behandeling van aanwezige bouwmaterialen in te schatten, voor hergebruik of recyclage en eventueel afvalverwerking. Daarnaast heeft Arcadis ervaring met het uitvoeren van levenscyclusanalyses. Zo kan de impact van materiaalkeuzes worden ingeschat. Ten slotte zet Arcadis in op de principes van toekomstgericht bouwen, onder andere via modulair en demontabel bouwen. Gebouwen zijn zo aanpasbaar en de gebruikte materialen kunnen in de toekomst gemakkelijker hergebruikt worden. Deze principes koppelt Arcadis aan de toenemende digitalisering, bijvoorbeeld met het gebruik van inventaristechnologie voor de opmaak van materiaalpaspoorten. Via verschillende projecten bouwt het bovendien ervaring op met de praktische uitvoering van circulair bouwen.

Gerelateerde partners


Arcadis

Product overzicht