Bao Living: SAM

Wat?

SAM, wat staat voor Slimme Aanpasbare Module of Smart Adaptable Module, is een flexibele, modulaire meubeloplossing waarin verwarming, elektriciteit, water, ventilatie, keuken en badkamer vervat zitten.

Met SAM, waarin eventueel ook nog een inklapbed kan worden voorzien, worden met andere woorden alle toestellen en contactpunten in één perfect transformeerbaar, geprefabriceerd volume geïntegreerd. Op die manier kan je het installatieproces van de nutsvoorzieningen drastisch versnellen, creëer je meer leefbare oppervlakte en behoort kappen en slijpen tot het verleden.

Circulair

Met de SAM maakt Bao Living het mogelijk om alle technieken in opbouw te installeren. Op die manier is er een complete ontkoppeling tussen de structuur van het gebouw en de technieken. Dat is cruciaal indien je de verschillende materialen in een gebouw op het einde van de levenscyclus opnieuw wil opnemen in de juiste materiaalcyclus. Maar ook de herindeling van een gebouw word drastisch gesimplificeerd. De SAM op zichzelf is ook volledig demonteerbaar aan het einde van zijn levensduur van 20 tot 25 jaar, waardoor verschillende delen nog een tweede leven kunnen krijgen.

Doorlichting experts

SAM van Bao Living is een modulair meubel dat alle technieken alsook de keuken en badkamer bevat. Het bundelen van technieken laat toe een zuiver en vrij plan op te bouwen waarin toekomstige herindelingen gemakkelijker mogelijk zijn. Met de SAM kan je bovendien alle technieken in opbouw plaatsen. Ze blijven zo toegankelijk voor toekomstige aanpassingen, herstellingen en onderhoud. De module kan op termijn ook volledig worden weggenomen, zonder daarbij de rest van het gebouw ingrijpend te moeten aantasten. Dankzij losmaakbare verbindingen, kunnen de verschillende componenten op het einde van de levens- of gebruiksduur gemakkelijk gerecupereerd worden, voor hergebruik of recyclage. 25% van de materialen bestaat alvast uit gerecycleerde grondstoffen, 40% uit hernieuwbare. Een bijkomend voordeel van de modulaire en ontkoppelde opbouw van SAM is dat de installatie- en demontagetijd sterk verkort worden. Het bouwsysteem kan bovendien op verschillende manieren worden geconfigureerd, interessant met het oog op toekomstige hergebruikscenario’s.