BC materials: Brusseleir, Brickette & Kastar

Wat?

BC materials maakt bouwproducten op basis van leem.

De Brusseleir is een circulaire leempleister gemaakt van niet-vervuild grondverzet uit Brusselse stadswerven om binnenmuren te bezetten. Die vervangt de gipspleister die in de klassieke bouw gebruikt wordt. De voordelen op een rijtje: even sterk als gipspleister, kleurecht en moet niet beschilderd worden, verkort de nagalm tot 4 keer meer dan gipspleister, is dampopen, reguleert de vochtigheid en het binnenklimaat, brengt thermische inertie, regelt warmtecomfort via hygrothermische werking, is antistatisch, remedieert elektromagnetische en andere straling, is eenvoudig te repareren en  wordt geproduceerd in een lokale economie.

De Brickette is een circulaire, geperste leemsteen gemaakt van niet-vervuild grondverzet uit Brusselse stadswerven. Hij is samengesteld uit Yperiaanse klei, leem en Brusseliaanzand en is optioneel gestabiliseerd met 4% kalk. De Brickette is CO2-neutraal, er is geen verbranding nodig voor productie van het bouwmateriaal, hij is gemaakt in een lokale economie in het Brusselse Gewest, kan na gebruik in de tuin weggegooid worden, werkt vocht- en warmteregulerend, is dampopen, antistatisch, verkort nagalm en is kleurecht.

De Kastar, ten slotte, is een circulaire stampleemmengeling, ook gemaakt van niet-vervuild grondverzet uit Brusselse stadswerven. Hij bestaat uit uit Yperiaanse klei, leem, Brusseliaanzand en gebroken puin. Stampleem is een techniek voor (niet-)dragende muren voor binnen of buiten, en voor binnenvloerafwerking. De Kastar biedt dezelfde voordelen als de Brickette.

Circulair

BC materials en circulair bouwen mogen gerust in één adem uitgesproken worden. BC materials maakt voor zijn producten gebruik van wat legaal beschouwd wordt als een afvalstroom: uitgegraven gronden die de bouwwerf anders zouden verlaten. Het hervaloriseert die grond als een primaire grondstof voor bouwmaterialen.

De producten dragen met hun bestemming ook bij aan circulair bouwen: leembouwproducten veranderen niet chemisch van aard en kunnen dus oneindig herbruikt worden, zonder verlies van kwaliteit. Of ze kunnen terug worden gegeven aan de aarde, zonder negatieve impact.

Bovendien gaat het om lokale grondstoffen. BC materials vervaardigt zijn producten uit Brussels grondverzet. Zelfs de uitgegraven gronden direct op de bouwwerf omvormen tot leembouwmaterialen, behoort tot de mogelijkheden.

Doorlichting experts

De drie producten maken gebruik van uitgegraven gronden die een bouwwerf verlaten, en die legaal beschouwd worden als afvalstroom. De producten gebruiken tussen 99.5% (Brusseleir) en 50% (Kastar) van deze afvalstroom. De samenstelling bestaat voorts uit gerecycleerde grondstoffen zoals grof zand afkomstig van het crushen van beton, baksteen en natuursteen uit afbraakwerven.

Leembouwproducten veranderen niet chemisch van aard en kunnen dus zonder kwaliteitsverlies oneindig herbruikt worden.

Het grootste deel van de grondstoffen bestaat uit niet-gepollueerde aarde en leem die veilig kan teruggegeven worden aan de natuur, wat de producten composteerbaar maakt.

De leempleister (Brusseleir) kan gemakkelijk van ondergronden worden afgeschraapt en de leemstenen (Brickette) kunnen uit elkaar gehaald worden als leem- of kalkmortel wordt gebruikt. Ze zijn dus op een omkeerbare manier verbonden.

Terwijl de leempleister (Brusseleir) en leemstenen (Brickette) zeer eenvoudig te (de)monteren zijn, vereist de stampleem (Kastar) bij montage gespecialiseerde kennis door een complex bekistingsprocédé.

Verschillende configuraties van de producten zijn mogelijk zodat de producten ook bijdragen aan een grote ontwerpvrijheid. De Duitse normen DIN 18945, 18946, 18947 worden gevolgd. BC materials stelt informatie over technische eigenschappen zoals levensduur en onderhoud beschikbaar.