Brusseleir

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

BC Materials produceert leemproducten uit afgegraven grond van stadswerven. In plaats van afgevoerd en gestort te worden, wordt de grond grondstof voor hoogwaardige bouwmaterialen. Brusseleir is een leempleister. Die kan als basispleister verder afgewerkt worden met een verf of sierpleister, of als afwerkingspleister gehouden worden. Een pleister is uiteraard niet omkeerbaar in de letterlijke zin van het woord. Toch kan de leem na afbraak hergebruikt worden. Door ze nat te maken, kan je ongebakken leem immers opnieuw bewerken en zo herhaaldelijk voor de productie van andere leemelementen hergebruiken. Uiteraard moet het dan mogelijk zijn de leem van andere restfracties te scheiden tijdens het sloopproces. De pleistermengeling zelf is gemakkelijk te hanteren en kan gemakkelijk en relatief snel worden aangebracht.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur