Cenergie: C-CalC

Wat?

C-CalC is een digitale tool die toelaat de circulariteit van een gebouw te meten en te vergelijken met andere gebouwen. Het is eveneens een instrument waarmee ontwerpbeslissingen kunnen afgetoetst worden.

Circulair

De tool kan volgens Cenergie een extra impuls aan de circulaire bouwmarkt geven aangezien er op op basis van de resultaten concreter over circulariteit gesproken kan worden.

Doorlichting experts

De Circulaire Calculator C-CalC, uitgebracht door Cenergie, is een evaluatietool om de circulariteit van gebouwen te meten. Aan de hand van verschillende criteria ondergebracht in drie grote domeinen – materialen, aanpasbaarheid en projectbeheer – wordt een finale score toegekend aan het gebouw in een range van A tot H. Het doel van de tool is om kwantitatief de circulariteit van gebouwen te meten en te vergelijken om zo gerichtere keuzes te maken in het ontwerpproces. 

De tool kan dankzij zijn opbouw perfect gebruikt worden als leidraad voor een circulair ontwerp. Hij kan daarnaast ook als beslissingsinstrument dienen om bepaalde circulaire keuzes tijdens het ontwerpproces tegenover elkaar af te toetsen en naar klant of bouwheer te verantwoorden. Door het geven van geaggregeerde scores, kan C-CalC ook gebruikt worden om verschillende gebouwen binnen of buiten het eigen patrimonium met elkaar te vergelijken.  

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur