Cyclin: isolatieplaat

Wat?

Cyclinisolatie is gemaakt van cellulosevezels afkomstig van reststromen, zoals oud papier. Cyclinisolatie bevat geen toxische stoffen zoals formaldehyde en is niet irriterend in het gebruik of tijdens de verwerking. Door de hoge thermisch isolerende werking, excellente meetwaardes op het vlak van geluid en de uitstekende vochtregulerende eigenschappen wordt het comfort in de ruimte waar Cyclinisolatie is toegepast sterk verbeterd.

Circulair

Cyclinisolatie is op haar beurt te hergebruiken als grondstof voor nieuwe celluloseproducten. Cyclin maakt daar zelf gebruik van en neemt dan ook snijafval terug - naar de voorwaarden kan je informeren. De fabrikant draagt zo niet alleen bij aan het vermijden van afval maar ook aan een gezondere wereld.

Doorlichting experts

Cyclin is een isolatieplaat die gemaakt is op basis van cellulose uit afvalstromen van papier en karton. Het Nederlandse product is geschikt voor de isolatie van daken, vloeren en binnenwanden. De isolatieplaten zijn licht en gemakkelijk hanteerbaar, wat een eenvoudige en montage bevordert. Voor de installatie zijn geen gespecialiseerde toestellen of vakkennis vereist. De montage gebeurt omkeerbaar, zodat de platen kunnen worden hergebruikt in andere projecten. Na het bereiken van de technische levensduur is het product volledig recycleerbaar. Het werd ontworpen met het oog op de productie van nieuwe isolatieplaten. Er is dus geen sprake van downcycling.

Cyclin draagt zelf bij aan het hergebruik en de recyclage van de planten, met een circulair businessmodel: Cyclin blijft eigenaar van het product en kan de isolatieplaten reviseren en opnieuw op de markt brengen, ze ontmantelen om er andere toepassingen van te maken of ze recycleren om er nieuwe isolatieplaten van te maken. 

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur