Freement

Doorlichting experts

Freement is een hydrateerbaar cement voor de productie van betonmortel. De grondstoffen van dit product zijn afkomstig uit gerecycleerd afvalmateriaal. Dit cement is het resultaat van het ‘afwrijven’ van cementsteen in betonpuin door een gepatenteerde machine ‘Smart Liberator’. Door dit proces worden ook zand en grind ingewonnen. Freement is niet herbruikbaar, maar in principe kan het na de technische levensduur gerecycleerd worden via hetzelfde proces.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur