Gramitherm Europe SA: grasisolatiepanelen

Wat?

De halfstijve thermische isolatiepanelen van Gramitherm zijn gemaakt uit natuurlijke grasvezels en hebben een negatieve CO2-balans, doordat het gras tijdens zijn levensduur veel koolzuurgas opneemt en het productieproces bijzonder duurzaam is: 1 kg Gramitherm-isolatie is goed voor een CO2-opname van 1,5 kg.

De grasisolatie van Gramitherm is met een lambda-waarde van 0,04 en een faseverschuivingstijd van 9 uur voor 240 mm dikte een goede isolator tegen respectievelijk koude en hitte. Bovendien reguleert ze de vochtigheid op een natuurlijke wijze en absorbeert ze geluid bijzonder goed (99% bij 1.000 Hz). Daarnaast is ze ook niet verantwoordelijk voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen, is ze resistent tegen schimmels en veroorzaakt ze geen allergieën. De flexibiliteit van de panelen vergemakkelijkt hun plaatsing en de afmetingen blijven stabiel in de tijd. De panelen zijn recycleerbaar en hebben een geschatte levensduur van meer dan 50 jaar.

Circulair

Voor de productie van de Gramitherm-isolatiepanelen wordt zogenaamd verloren gras gebruikt; gemaaid gras dat anders niet wordt gevaloriseerd. Concreet gebruikt Gramitherm bermgras, afkomstig uit onder bermen langs de autostrade. Dat gras kan drie keer per jaar worden gemaaid. Gramitherm doet dus niet zelf aan grasteelt en is derhalve geen concurrent van de agrarische sector. Gras vormt met zo'n 70% het hoofdbestanddeel van Gramitherms producten, maar uiteraard zijn er ook nog enkele andere grondstoffen nodig. Ook voor die materialen probeert Gramitherm zo veel als mogelijk de circulaire kaart te trekken. Zo bestaat de isolatie van Gramitherm ook voor 20% uit jutevezels en is die jute afkomstig van jutezakken waarmee cacadobonen in de haven van Antwerpen landen. De overige procenten in de samenstelling worden gevormd door minerale toevoegingen die de brandweerstand verhogen en de schimmelgroei voorkomen. Dat alles maat een Gramitherm-isolatieplaat volledig recycleerbaar in Gramitherms eigen fabriek.

Doorlichting experts

Gramitherm is een isolatiemateriaal op basis van gras. Gras is een hernieuwbare grondstof die bovendien erg snel groeit en grote hoeveelheden CO2 opneemt tijdens het groeiproces. Door maaisel van bermen te gebruiken, hoeft bovendien geen gras aangeplant te worden en waardeert Gramitherm een reststroom op. Naast gras bestaat het isolatiemateriaal uit zo’n 20% jute, afkomstig van gerecycleerde zakken. Ondanks het gebruik van gras, betekent dat laatste dat het materiaal niet zomaar gecomposteerd of biologisch afgebroken kan worden. Dat is in principe ook niet nodig, aangezien het volledig recycleerbaar is en dus als grondstof voor nieuwe panelen ingezet kan worden. De troeven van Gramitherm zitten zo voornamelijk op het materiaalniveau. Dat vertaalt zich in een gunstige milieu-impact en zelfs een negatieve CO2-balans. In theorie kunnen de panelen ook hergebruikt worden. Ze worden immers droog geplaatst en kunnen gemakkelijk weggenomen worden. Door ze te versnijden, laten ze toepassing in verschillende situaties en opbouwen toe.