HelloWater: plantenfilters

Wat?

Natuurgebaseerde waterzuiveringssystemen: dat is wat HelloWater bedenkt en bouwt. Op die manier wil het bedrijf mee streven naar een betere waterkwaliteit in beken en waterlopen en basissanitatie in elk buitengebied. 

De extensieve plantenfilters of helofytenfilters van HelloWater zuiveren huishoudelijk afvalwater lokaal om het te hergebruiken op dezelfde plek of veilig terug te brengen in de natuur. Ze zijn vlot te dimensioneren in functie van de plaats waar ze worden toegepast: woningen, kleine woonkernen, landelijk gelegen kmo's, agro-industrie, horecagelegenheden, tijdelijke events als festivals ...

Circulair

Met zijn plantenfilters wil HelloWater de waterhuishouding (meer) circulair maken door afvalwater decentraal te helpen opvangen zodat het kan worden gebruikt, of op z'n minst zuiver terug kan worden gegeven aan de natuur. Huishoudelijk afvalwater bestaat voor 98% uit zoet water en het bedrijf vindt het dan ook zonde dat dat zomaar gedumpt wordt.

HelloWater zorgt er met zijn plantenfilters, die niet veel ruimte innemen en werken zonder beluchtingspompen of andere technieken, voor dat de natuur het vuile werk opknapt. Low tech, miniem energieverbruik en maximaal zuiver helder water: daarmee vat je HelloWater helemaal samen.

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

HelloWater bouwt natuurlijke waterzuiveringssystemen. Die vormen een ecologisch en energiezuinig alternatief voor mechanische Individuele Behandeling van Water of IBA’s en zijn een goede oplossing voor woningen of andere gebouwen die niet kunnen worden aangesloten op een rioleringsnetwerk. Via een biologisch proces sluit je er lokaal de waterkringloop mee. De planten en biologische organismen die voor de waterzuivering zorgen, kunnen bij het verwijderen van de installatie eenvoudig terug in de natuur geplaatst worden. Andere materialen, bijvoorbeeld voor de leidingen, bezinktank en het substraat, kunnen grotendeels gerecycleerd of zelfs hergebruikt worden. De plaatsing is eenvoudig. Onderhoud is belangrijk, maar vrij beperkt.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur