Interface: CQuest Bio Backing

Wat?

In oktober 2020 lanceerde Interface de CQuest Bio Backing.

Circulair

Die tapijttegelrug is gemaakt uit hernieuwbare biogebaseerde en gerecycleerde materialen die op een stand-alone basis netto CO2-negatief zijn. Hij vervangt de Graphlex Backing van Interface die uit bitumen bestond. In september 2021 kondigde Interface vervolgens aan dat al zijn tapijttegels standaard de CQuest Bio Backing zouden krijgen. Interface nam daarmee definitief afscheid van bitumen.

Het percentage biobased en gerecycleerde content van een tapijttegel met de CQuest Bio Backing komt gemiddeld uit op 88 procent. Door die innovatieve tapijtrug kan Interface voor tapijttegels de kraan naar virgin petrochemische grondstoffen bijna dichtdraaien. Daarnaast zorgt de backing met CO2-negatieve materialen ervoor dat de CO2-voetafdruk – cradle to gate – van de totale tapijttegel gemiddeld een derde lager wordt.

De tapijttegels met de CQuest Bio Backing zijn ontworpen om hergebruikt te worden en, als dat niet kan, om gerecycleerd te worden. Samen met partners worden tapijttegels die terugkomen via het ReEntry-terugnameprogramma van Interface uitgesorteerd voor hergebruik of recyclage. En als dat niet mogelijk is, wordt de energie en een deel van de grondstoffen herwonnen door de tapijttegels te verwerken in de cementindustrie.

Interface werkt op dit moment samen met partner Sparo hard aan het verhogen van de terugnamepercentages en het aandeel materiaal dat geschikt is voor hergebruik. Dat laatste wil het bijvoorbeeld bereiken door in te zetten op efficiëntere schoonmaak van gebruikte tapijttegels. De afgelopen vijf jaar won Interface wereldwijd bijna 26.162 ton aan materiaal terug.

Met de CQuest BioX Backing ging Interface zelfs nog een stapje verder. Die tapijtrug bestaat uit hetzelfde materiaal als de CQuest Bio-tapijtrug, maar slaat nog meer koolstof op.

Doorlichting experts

Met de CQuest Bio Backing werkt Interface aan het verlagen van de milieu-impact van de rug van zijn tapijttegels. Een klassieke rug uit bitumen heeft een hoge impact en is moeilijk te recycleren. De nieuwe backing combineert hernieuwbare grondstoffen met gerecycleerde grondstoffen. Een volledige tegel komt met zo’n rug gemiddeld uit op 88% biobased of gerecycleerde content. Minstens even belangrijk is dat de tapijttegelrug ook na gebruik hoogwaardig gerecycleerd kan worden. Het terugnameprogramma ReEntry is een cruciale schakel in dat proces. Gerecupereerde tegels worden via dat programma opnieuw ingezet via recyclage of zelf hergebruik. Voor dat laatste is het uiteraard belangrijk de tegels in zo goed mogelijke staat te verwijderen. Het gebruik van tapijttegels in de plaats van doorlopend vast tapijt verhoogt daarnaast de ontwerpvrijheid en maakt het gemakkelijker om plaatselijk stukken te vervangen bij beschadiging of in functie van een veranderende indeling. Montage en verwijdering zijn vrij gemakkelijk. Ten slotte stelt Interface alle info rond samenstelling en de daaruit volgende milieu-impact beschikbaar, onder andere in de vorm van Environmental Product Declarations (EPD).

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur