IsoHemp: constructiesysteem Hempro

Wat?

Het constructiesysteem Hempro maakt het mogelijk om een volledig gebouw neer te zetten met enkel kalkhennepblokken van IsoHemp. Ander isolatiemateriaal is niet meer nodig. Het systeem bestaat uit twee soorten hennepblokken (van 30 of 36 cm dikte): de volle blokken en de technische blokken (holle blokken en U-vormige blokken). Wanneer de gebouwschil wordt opgebouwd met deze blokken, dan dienen ze als isolerende verloren bekisting tegen het structurele gebinte van gewapend beton dat er tegenaan wordt gegoten. De holle blokken worden als bekisting voor de palen ingezet. De U-vormige blokken zijn dan weer ideaal om de steunbalken waarop de vloer en het dak zullen rusten, tegenaan te gieten. Eén van de grote troeven van een Hemprowoning is het enorm lage energieverbruik. Afhankelijk van de dikte van de hennepmuren, kunnen zo woningen worden gebouwd met een laag, zeer laag, of zelfs passief energieverbruik.

Circulair

De kalkhennepblokken van IsoHemp bestaan uit kalk, water en hennep, meer bepaald het houtachtige deel van de plant, de scheven. Dat is een bijproduct van de hennepproductie en wordt gewoonlijk in de tuinbouw gebruikt als bodembedekker of strooisel voor in dierenverblijven. Omdat hennep tijdens de groei meer CO2 opslaat – elke ha hennepplanten is goed voor een CO2-opslag van 3 ton, elke pallet kalkhennepblokken die de fabriek van IsoHemp verlaat, bevat 75 kg opgeslagen CO2 – dan wordt uitgestoten bij de verwerking ervan, hebben de kalkhennepblokken van IsoHemp een negatieve koolstofbalans. In de IsoHempfabriek is afval onbestaande. Ofwel worden de resten verspreid in de omgeving of in tuinen in de buurt, ofwel worden ze naar een composteringscentrale gebracht – IsoHemp beschikt daarvoor over een certificaat. Sinds een dik jaar ontwikkelt IsoHemp ook een nieuw product met zijn productieafval, de HL Mix, een hennepbetonaggregaat dat zijn toepassing vindt in opvulling of dakbedekking.

Doorlichting experts

Het Hemprosysteem van Isohemp bestaat uit kalkhennepblokken uit kalk en hennepscheven. Deze blokken zijn een voorbeeld van hoe de biologische cyclus gesloten kan worden. De hennep is hernieuwbaar en de kalk is van natuurlijke afkomst. De blokken zijn biologisch afbreekbaar en kunnen opnieuw in de natuur terechtkomen. De verbinding van de blokken gebeurt met een mortellijm uit kalk die demonteerbaarheid niet toelaat. De montage gebeurt snel en eenvoudig en de blokken zijn goed hanteerbaar. Ze zijn compatibel met verschillende constructiesystemen zoals beton, houtskelet of CLT.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur