IsoHemp: kalkhennepblokken

Wat?

De kalkhennepblokken van IsoHemp zijn brandwerende isolerende metselblokken gemaakt van kalkhennep of zogenaamd hennepbeton. Ze hebben een goede thermische en akoestische werking en werken vochtregulerend. Omdat het om een 100% natuurlijk product gaat, hebben de blokken een negatieve milieubalans.

De kalkhennepblokken van IsoHemp kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt, in de structuur of als scheidingswand, en zijn beschikbaar in verschillende breedtes.

Circulair

De kalkhennepblokken van IsoHemp bestaan uit kalk, water en hennep, meer bepaald het houtachtige deel van de plant, de scheven. Dat is een bijproduct van de hennepproductie en wordt gewoonlijk in de tuinbouw gebruikt als bodembedekker of strooisel voor in dierenverblijven.

Omdat hennep tijdens de groei meer CO2 opslaat – elke ha hennepplanten is goed voor een CO2-opslag van 3 ton, elke pallet kalkhennepblokken die de fabriek van IsoHemp verlaat, bevat 75 kg opgeslagen CO2 – dan wordt uitgestoten bij de verwerking ervan, hebben de kalkhennepblokken van IsoHemp een negatieve koolstofbalans.

In de IsoHemp-fabriek is afval onbestaande. Ofwel worden de resten verspreid in tuinen in de buurt of de omgeving, ofwel worden ze naar een composteringscentrale gebracht – IsoHemp beschikt daarvoor over een certificaat. Sinds een dik jaar ontwikkelt IsoHemp ook een nieuw product met zijn productieafval, de HL Mix, een hennepbetonaggregaat dat zijn toepassing vindt in opvulling of dakbedekking.

Doorlichting experts

IsoHemp produceert isolerende hennepblokken. Die bestaan uit hennep, kalk en water. Hennep is een volledig hernieuwbare en snel groeiende grondstof die bovendien CO2 opneemt tijdens het groeiproces. De hennepblokken hebben zo een gunstige ecologische impact. Na gebruik kunnen ze bovendien gecomposteerd worden, daarvoor behaalde IsoHemp recent een certificaat. Zo wordt de biologische cyclus gesloten. De gebruikte hennepscheven zijn bovendien een bijproduct dat doorgaans enkel laagwaardige toepassingen kent. Kalkhennep valoriseert zo een aanzienlijke reststroom. Daarnaast verwerkt IsoHemp nog eens voor 5% aan grondstoffen uit afval van de eigen productie voor nieuwe productie. Ook is een beperkt aanbod aan tweedehands producten beschikbaar. De hennepblokken worden verbonden met een mortel van kalk en zand. De plaatsing is daardoor niet volledig omkeerbaar, maar de blokken kunnen wel vrij gemakkelijk verwijderd worden. Ze plaatsen is eenvoudig. De verschillende formaten laten ten slotte de nodige ontwerpvrijheid toe.