IsoHemp: kalkhennepblokken

Wat?

De kalkhennepblokken van IsoHemp zijn brandwerende isolerende metselblokken gemaakt van kalkhennep of zogenaamd hennepbeton. Ze hebben een goede thermische en akoestische werking en werken vochtregulerend. Omdat het om een 100% natuurlijk product gaat, hebben de blokken een negatieve milieubalans. De kalkhennepblokken van IsoHemp kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt, in de structuur of als scheidingswand, en zijn beschikbaar in verschillende breedtes.

Circulair

De kalkhennepblokken van IsoHemp bestaan uit kalk, water en hennep, meer bepaald het houtachtige deel van de plant, de scheven. Dat is een bijproduct van de hennepproductie en wordt gewoonlijk in de tuinbouw gebruikt als bodembedekker of strooisel voor in dierenverblijven. Omdat hennep tijdens de groei meer CO2 opslaat – elke ha hennepplanten is goed voor een CO2-opslag van 3 ton, elke pallet kalkhennepblokken die de fabriek van IsoHemp verlaat, bevat 75 kg opgeslagen CO2 – dan wordt uitgestoten bij de verwerking ervan, hebben de kalkhennepblokken van IsoHemp een negatieve koolstofbalans. In de IsoHemp-fabriek is afval onbestaande. Ofwel worden de resten verspreid in tuinen in de buurt of de omgeving, ofwel worden ze naar een composteringscentrale gebracht – IsoHemp beschikt daarvoor over een certificaat. Sinds een dik jaar ontwikkelt IsoHemp ook een nieuw product met zijn productieafval, de HL Mix, een hennepbetonaggregaat dat zijn toepassing vindt in opvulling of dakbedekking.

Doorlichting experts

De hennepblokken van Isohemp bestaan uit een geperst kalkhennepmengsel. Ze zijn geschikt als isolatiemateriaal of voor niet-dragende wanden. Kalk en zeker hennep zijn hernieuwbare materialen. Onder de juiste omstandigheden kunnen de blokken biologisch worden afgebroken. De grondstoffen zijn lokaal beschikbaar, tijdens de productie wordt zeer weinig energie gebruikt en wordt water gerecycleerd. Een levenscyclusanalyse bundelt de resultaten omtrent de resulterende lage milieu-impact. Waar de hennepblokken sterk bijdragen aan het sluiten van de biologische cyclus, creëren ze minder mogelijkheden voor hergebruik binnen de technische cyclus. Met een lijmverbinding zijn de blokken immers niet demonteerbaar. Toch kunnen ze snel en relatief eenvoudig geplaatst worden. Ze zijn hanteerbaar en beschikbaar in verschillende diktes en formaten.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Documenten aanvragen

Vink aan welke documenten je wenst te ontvangen en klik vervolgens op 'Documenten aanvragen'.

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur