LAUFEN: save!

Wat?

Save! is een toiletpot die ervoor zorgt dat de urine niet in het water terechtkomt, maar wel in een urinevanger die de urine gescheiden van het toiletwater afvoert naar een verzameltank. Op basis van zwaartekracht en dus zonder dat daar mechanische of elektronische hulpmiddelen voor nodig zijn. De urinevanger is volledig onzichtbaar voor de gebruiker. Uitgangspunt bij het ontwerp van de save! was namelijk dat hij eruit moest zien als een standaardtoiletpot. De scheiding van urine van het toiletwater – waar de fecaliën wel nog steeds in terechtkomen – nog voor het afvoeren, verlaagt afvalverwerkingskosten, reduceert waterverbruik en beschermt zo het milieu en biedt de kans om menselijk afval dat momenteel verloren gaat vruchtbaar te gebruiken, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest.

Circulair

De dure en complexe behandeling om urine uit afvalwater te halen en het verlies van waardevolle hulpbronnen: dat zijn de twee problemen waar save! dus iets aan doet, gebruikmakend van het concept ‘scheiding aan de bron’. De verschillende afvalstromen kunnen enerzijds efficiënter worden verwerkt, wat waardevolle hulpbronnen bespaart. Anderzijds kan de urine en meer bepaald de fosfor en stikstof die erin zit, worden gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest, wat ook weer waardevolle hulpbronnen bespaart. Fosfor en stikstof gaan in grote delen van de wereld vandaag nog naar het oppervlaktewater, waar ze leiden tot een gevaarlijke overstimulatie van de groei van waterplanten en algen.

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Met save! voert LAUFEN een bijzondere innovatie door in de markt van toiletpotten. Door urine te scheiden van de rest van het afvalwater in het toilet, kan die gevaloriseerd worden in de biologische cyclus. Menselijke urine bevat immers heel wat nutriënten die nuttig zijn voor bemesting. Daarnaast is het ook goed om urine uit het rioolwater te houden. In het oppervlaktewater zorgt dat immers voor een overstimulatie van algengroei. Daardoor ontstaan zuurstofarme zones.

Daarnaast wordt rioolwater doorgaans gezuiverd en dat vereist best wat energie. Het is dus interessant om de urine meteen in de toiletpot te scheiden. Het toilet van LAUFEN gebruikt daarvoor het zogenaamde teapot effect. Daardoor is geen mechanisch of elektronisch systeem nodig en wordt dus ook geen energie gebruikt.

De toiletpot zelf ziet er op het eerste zicht niet heel anders uit. Er zijn natuurlijk wel twee afvoeren. Het is belangrijk om dit goed in het sanitaire plan van je bouwproject te integreren en na te denken over een mogelijke afzetmarkt voor de gescheiden urine, die terechtkomt in een opvangtank. De productie van kunstmest is dus de meest evidente.

De toiletpot wordt opgehangen op dezelfde manier als andere sanitaire systemen en kan dus in principe gemakkelijk vervangen en zelf hergebruikt worden. De glanzende afwerking is bovendien gemaakt van gerecycleerd polyethyleentereftalaat (pet).

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Documenten aanvragen

Vink aan welke documenten je wenst te ontvangen en klik vervolgens op 'Documenten aanvragen'.

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur