Lichtgewicht gevelsysteem

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Jansen AG levert een lichtgewicht gevelsysteem. Als hybride systeem kan het ook dienstdoen als dragende constructie, waardoor het erg materiaalefficiënt is.

Het Janssen Viss-gordijngevelsysteem, dat al 50 jaar bestaat, werd door NIBE geclassificeerd als klasse 1a. Dit systeem, alsook de complementaire geprefabriceerde staaloplossingen die voor bijkomende constructieve bouwdelen worden gebruikt, zijn volledig omkeerbaar verbonden. Gezien de lange levensduur van het gebruikte staal is dit hybride systeem veelvuldig herbruikbaar, in zijn geheel of door demontage van de individuele componenten. Op het einde van de technische levensduur kan het staal gerecycleerd worden. De montage is eenvoudig en als bouwkit streeft het systeem naar optimale compatibiliteit met andere bouwelementen.

Binnen Harvest Bay wil Jansen AG hergebruik stimuleren door een totaaldienst aan te bieden. In het kader van het Europese BAMB-project zetten ze daarom de eerste stappen met een materiaalpaspoort. Via een oogstkaart spoort het bedrijf bovendien actief herbruikbare componenten op, die het zo opnieuw kan aanbieden. Dit circulaire businessmodel staat uiteraard nog in zijn kinderschoenen, maar heeft het potentieel verder uit te groeien binnen een circulaire bouweconomie.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur