MOSARD: circulair ontwerp- en bouwsysteem

Wat?

MOSARD biedt een open design & buildplatform dat circulair bouwen mogelijk maakt. De basis vormt een uniform maatsysteem voor modulaire ontwerp- en bouwcomponenten, met als doel het ontwerpen, bouwen en (meegroei)wonen efficiënter op mekaar af te stemmen.

MOSARD zorgt voor de ontwikkeling en certificering van 'modulaire & circulaire bouwelementen', een digitale BIM-bibliotheek met ‘compatibele bouwelementen’ en een online platform als communicatietool tussen alle circulaire partners.

Circulair

Dankzij de generieke bibliotheek van 3D-bouwelementen kan de architect veranderingsgericht ontwerpen en kunnen fabrikanten modulaire en demonteerbare bouwcomponenten ontwikkelen en fabriceren. Die circulaire bouwelementen zijn onderling compatibel en kunnen hergebruikt worden zodat, gedurende de dynamische levensloop van het gebouw, aanpassingen betaalbaarder worden en afval vermeden wordt.

Doorlichting experts

MOSARD biedt een platform aan voor circulair bouwen op basis van een uniform maatsysteem voor modulaire ontwerp- en bouwcomponenten. Compatibiliteit is daarbij het sleutelwoord. In combinatie met omkeerbare verbindingen tussen de componenten onderling kan dit leiden tot een bouwsysteem waarbij componenten eenvoudigweg uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende projecten. De ontwerpvrijheid die daardoor ontstaat, kan hergebruik in belangrijke mate stimuleren. Het maatsysteem wordt aangeboden in BIM-software en kan op die manier, door toevoeging van zogenaamde elementpaspoorten – zoals een materiaalpaspoort maar op het niveau van een bouwcomponent – informatiestromen vergemakkelijken. Door samen te werken met een groeiend aantal grote en kleine bedrijven, kan MOSARD compatibiliteit garanderen zonder aan keuzevrijheid te moeten inboeten.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur