Optigrün Benelux: circulaire daktuinsystemen

Wat?

Optigrün Benelux is uitvinder van het retentiedaksysteem, biodiversiteitsdaken, dakmoestuinen en circulaire substraten. Bij die systemen wordt een biologisch evenwicht nagestreefd waardoor het zelfregulerend vermogen van de tuin wordt geoptimaliseerd. Dat leidt tot minimaal onderhoud en een zeer goede weerstand tegen extreme weersomstandigheden en ziekteverwekkers.

Circulair

Het circulaire substraat is het meest in het oog springende element wanneer het gaat over de circulariteit van het systeem, maar die circulariteit gaat veel verder: door het minimale onderhoud en het feit dat alle onderdelen van het dakbegroeiingssysteem, van beschermingslaag over waterretentiebox en filtervlies tot het substraat en de eigenlijke beplanting, kunnen worden hergebruikt aan het einde van hun levenscyclus in het groendak, wordt de belasting voor het milieu en de natuur beperkt tot een absoluut minimum.

Doorlichting experts

Optigrün Benelux biedt de plaatsing en het onderhoud van groendaken aan die volledig demontabel opgebouwd zijn. Nagenoeg alle onderdelen in de opbouw van het daksysteem zijn vervaardigd uit hernieuwbare bronnen of gerecycleerde materialen. Naast die circulaire productstrategieën draagt Optigrün ook bij aan een circulaire strategie op maatschappijniveau: door het inzetten van daken als functionele ruimte in de stedelijke context, gaande van recreatie tot effectieve berging van regenwater, realiseren we een veerkrachtige stad: door het aanleggen van groendaken kunnen we het hitte-eilandeffect in steden tegengaan, de stedelijke context leefbaarder maken, een verhoogde biodiversiteit introduceren in de stad en een zekere vorm van luchtzuivering realiseren.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur