Remmers: Cerezo

Wat?

Cerezo is een assortiment circulaire, Cradle to Cradle-gecertificeerde gietvloeren van Remmers. De decoratieve gietvloeren vinden hun toepassing in zowel private woningen als in professionele omgevingen zoals kantoren, handelszaken, zorginstellingen en horecazaken.

Cerezo bestaat in drie verschillende uitvoeringen: Cerezo Luxe, Cerezo Lounge en Cerezo Solid. Naargelang de specifieke projecteisen wordt er gekozen voor een bepaalde uitvoering.

Circulair

Een Cerezo-gietvloer bestaat voor 20% uit gerecycleerde grondstoffen en voor 80% uit hernieuwbare grondstoffen en is verwijderbaar en recycleerbaar. De vloer wordt verwijderd door middel van een tapijtstripmachine en er werd een herbestemmingplan uitgewerkt zodat een zinvolle recyclage kan worden gegarandeerd: 90% van een Cerezo-vloer kan worden gerecycleerd, deels tot grondstof voor een nieuwe gietvloer, deels tot grondstof voor andere toepassingen.

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Met Cerezo wil Remmers gietvloeren met een lagere milieu-impact leveren. Dat is belangrijk, aangezien cementgebonden of kunsttoffen gietvloeren zowel een hoge initiële impact hebben als moeilijk te recycleren zijn. De belangrijkste innovaties vinden we op het materiaalniveau. De gietvloer bestaat voor 20% uit gerecycleerde en voor 80% uit hernieuwbare grondstoffen. Bovendien kan 90% van het materiaal na verwijdering gerecycleerd worden voor een gelijkwaardige toepassing. Een gietvloer kan na gebruik uiteraard niet gedemonteerd worden om te worden hergebruikt en recyclage is dus de meest aangewezen optie. Al die eigenschappen leveren de Cerezo-gietvloeren een Cradle to Cradle Silver-certificaat op.

Maar in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk de levensduur van de vloer zo goed als mogelijk te verlengen. Dat kan met de Cerezo-vloeren: ze zijn eenvoudig te onderhouden en kunnen na verloop van tijd gerenoveerd worden. Het assortiment bevat ook robuuste en slijtvaste gietvloeren die sowieso lang meegaan. Die zijn uitermte geschikt voor ruimtes of gebouwen die intensief gebruikt worden, zoals ziekenhuizen of grote kantoorruimtes. 

Het plaatsen van de vloer gebeurt best altijd door een professional en ook het verwijderen van de vloer kan de particulier niet zelf. Remmers staat niet zelf in voor de recyclage, maar de productcyclus is dus wel als dusdanig dat er delen kunnen hergebruikt worden als nieuwe vloer.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur