Royal Mosa: Mosa Stage

Wat?

Mosa Stage is een veelzijdige en subtiele collectie keramische tegels met een subtiel glinstereffect en een tactiel reliëf zonder specifieke voorkeursrichting door patronen die de blik van de kijker sturen. De zorgvuldig afgewogen combinatie van eigenheid en terughoudendheid trekt niet op een ruwe of overheersende manier de aandacht. Mosa Stage-tegels kunnen ieder ruimtelijk concept op uitgebalanceerde wijze ondersteunen door het interieur subtiel en overtuigend te accentueren en het leven de ruimte te geven zich organisch te ontvouwen. Dat maakt de tegels uitermate geschikt voor multifunctionele ruimtes.

Circulair

Duurzaamheid is het uitgangspunt voor alles wat Royal Mosa, het bedrijf achter Mosa, ontwikkelt en Mosa Stage is daarop geen uitzondering. De keramische tegels zijn gemaakt van de puurste materialen, met klei en zand als de belangrijkste, in een duurzaam ontwerp- en productieproces. Om die reden zijn ze bekroond met het Cradle to Cradle Certified Gold-certificaat. Dat is overigens het geval voor 99% van de keramische tegelproducten van Mosa.

Zo bevatten alle Mosa-tegelcollecties minimaal 21% pre-consumer gerecycleerd materiaal en kunnen ze, als ze niet vervuild zijn door niet Cradle to Cradle-gecertificeerde materialen, op hun beurt voor de volle 100% worden gerecycleerd.

Mosa werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van een circulair businessmodel rond zijn keramische tegels.

Doorlichting experts

Mosa Stage heeft net als 99% van het tegelproductengamma van Mosa een Cradle-to-Cradle certified Gold-certificaat bereikt. Met Mosa Stage heb je dus gegarandeerd een tegel in handen die duurzaam, met respect voor mens en milieu, geproduceerd werd. Voor het behalen van dat certificaat zette Mosa onder meer in op recyclagestrategieën binnen zijn productieproces. Mosa verwerkt nu reeds minimaal 21% pre-consumer gerecycleerde materialen in zijn producten.

Daarnaast verkent Mosa vernieuwde circulaire businessmodellen om ook post-consumer waste op een gecontroleerde manier binnen te krijgen in het productieproces. Belangrijk daarbij is volgens Mosa de uitwerking van efficiënte en economisch rendabele logistieke (take back)schakels , maar evenzeer het faciliteren van het demontageproces van de zuivere tegel.