Rutte Beton: Freement

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Freement van Rutte Beton is een hydrateerbaar cement voor de productie van betonmortel. De grondstoffen van dit product zijn afkomstig uit gerecycleerd afvalmateriaal. Dit cement is het resultaat van het ‘afwrijven’ van cementsteen in betonpuin door een gepatenteerde machine ‘Smart Liberator’. Door dit proces worden ook zand en grind ingewonnen. Freement is niet herbruikbaar, maar in principe kan het na de technische levensduur gerecycleerd worden via hetzelfde proces.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur