Schüco: AF UDC 80

Wat?

AF UDC 80 (Aluminium Façade Unitized Dynamic Construction) is een vliesgevelsysteem van Schüco dat architecten, planners en constructeurs met zijn zijn schaalbare en geteste assemblages en eenvoudige realisatie van bouwprojecten biedt in een elementaire constructie. De flexibiliteit met maximale systeembetrouwbaarheid maakt een optimaal gebruik van de systeemcomponenten mogelijk, ook voor aangepaste projectgerelateerde elementgevelconstructies. Een ander pluspunt is de hoge mate van ontwerpvrijheid die het systeem biedt. Het productportfolio van het systeem bevat verschillende ontwerpopties in frameoptiek. Maximale geveltransparantie kan worden bereikt met een omlopend profielaanzicht. Als een optionele ontwerpvariant zijn er dekschalen verkrijgbaar die een visueel verminderd zicht mogelijk maken, met een consistent hoge structurele statica.

Circulair

Ook op het vlak van energie-efficiëntie, fabricage en veiligheid biedt de Schüco AF UDC 80 investeerders, eigenaars en exploitanten van gebouwen overtuigende voordelen: met het gebruik van beglazing tot 70 mm dik en Uf-waarden tot 0,81 W/m²K voldoet het gevelsysteem aan de passiefhuisnorm. Voorts is het systeem Cradle to Cradle Silver-gecertificeerd. Een elementgevel is overigens per definitie zeer circulair te noemen, omdat de elementen droog worden ingehangen en met gemak weer gedemonteerd kunnen worden om daarna, al dan niet na een upgrade, elders te worden gedemonteerd.

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Dit gevelsysteem van Schüco heeft een Cradle to Cradle Silver-certificaat, wat betekent dat het gebruikte aluminium voor een deel gerecycleerd is. In de toekomst, wanneer meer gebruikt aluminium vrijkomt, kan Schüco het aandeel gerecycleerd aluminium in het gevelsysteem verhogen, aangezien aluminum 100% recycleerbaar is. Het gevelsysteem is bijna volledig omkeerbaar opgebouwd en wordt ook omkeerbaar bevestigd – daar is wel gespecialiseerde kennis voor nodig –, wat hergebruik van de elementen toelaat. Verschillende producten van Schüco zijn daartoe compactibel met elkaar. Terugname van de elementen of het aanbieden van het systeem as a service doet Schüco vooralsnog niet. Daar zit dus nog een groeikans voor het bedrijf. Let op: in primair aluminium zit het element bauxiet, wat volgens de Europese Commissie op de lijst met schaarse grondstoffen staat. 

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Documenten aanvragen

Vink aan welke documenten je wenst te ontvangen en klik vervolgens op 'Documenten aanvragen'.

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur