Systimber

Doorlichting experts

Systimber is een ruwbouwsysteem waarbij balken van kruislaaghout of CLT via metalen verbindingsstukken tot een houten massiefbouw geschakeld worden. De structuur kan aan één zijde bloot worden gelaten en vermindert zo het gebruik van afwerkingsmaterialen. Het hout is hernieuwbaar, de metalen stukken zijn erg robuust en kunnen later gerecycleerd worden. Het systeem kan volledig gedemonteerd worden en is snel en gemakkelijk te plaatsen. Door de componenten in serie te schakelen is het dan weer niet mogelijk één component onafhankelijk van de anderen te verwijderen. Door slanke balken tot dragende wanden te verbinden, is het systeem wel relatief hanteerbaar. Het systeem kan binnen een gelaagde opbouw toegepast worden. Binnenwanden worden in dat geval zoveel mogelijk niet-dragend uitgevoerd en onafhankelijk van de draagstructuur.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur