Tarkett: DESSO AirMaster® Gold

Wat?

DESSO AirMaster® Gold is met een Cradle to Cradle Gold-certificaat de meest duurzame tapijttegel op de markt. De tapijttegel houdt acht keer beter het fijnstof vast dan een harde vloer. Dankzij deze troef heeft de tapijttegel een significant positief effect op de binnenluchtkwaliteit. De DESSO AirMaster® wordt uitsluitend met de recycleerbare EcoBase®-tapijtrug geproduceerd en heeft, als enige tapijttegel in de wereld, het GUI GOLD+ logo. Het poolmateriaal is 100% PA6 ECONYL®.

Circulair

Tarkett kan de twee hoofdcomponenten van tapijttegels – garen en tapijtrug – in een eigen recyclingcentrum scheiden. De twee materiaalstromen kunnen vervolgens voor de volle 100% worden gerecycleerd. Het PA6-garen en de tapijtrug worden gerecycleerd voor dezelfde doeleinden, zonder verlies van kwaliteit. Het recyclen van tapijttegels met EcoBase-rug™ en ECONYL®-garen in plaats van ze te verbranden, levert een CO2-besparing van 84% op.

De tapijtrug EcoBase® bevat bovendien geüpcycled calciumcarbonaat – kalk – van lokale drinkwaterbedrijven.

Doorlichting experts

De Desso tapijttegels zijn een modulaire variant op het traditionele vaste tapijt. Ze bestaan in verschillende uitvoeringen, kleuren en diktes, maar volgen allen dezelfde standaard maatvoering. Met de AirMaster Gold tegels zet Tarkett volop in op recyclage. In een eigen recyclagecentrum kunnen de onderdelen volledig van elkaar gescheiden worden en opnieuw ingezet worden voor de hoogwaardige productie van nieuwe tegels. Via het ReStart-programma zamelt Tarkett daarom oude tegels opnieuw in. Na gebruik komen ze jouw tegels dus gewoon weer ophalen, je moet ze zelf wel eerst van de vloer halen. De tapijttegels worden nog steeds hoofdzakelijk met lijm bevestigd en dus niet omkeerbaar. Toch is het vrij gemakkelijk ze te verwijderen. Dankzij het tegelformaat zijn ze bovendien goed hanteerbaar en kunnen individuele tegels vervangen of verwijderd worden onafhankelijk van de rest van de vloerbedekking. Een EPD bundelt tenslotte de resultaten van een milieu-impactanalyse.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur