Valipac: circulaire krimphoes

Wat?

Krimphoezen zijn omhulsels gemaakt van plasticfolie die, nadat ze over een pallet worden getrokken, krimpen door verwarming. Daardoor verzekeren ze de stabiliteit van de goederen tijdens het transport. 

Circulair

Valipac had en heeft een aantal projecten lopen om de circulariteit van transportverpakkingen in de bouwsector te verbeteren. Eén van die projecten is inmiddels gerealiseerd en toont aan dat de integratie van gerecycleerd materiaal in de productie van krimphoezen haalbaar is. Vandaag worden de circulaire krimphoezen gemaakt uit 50% gerecycleerd materiaal. De testen om aan te tonen dat ze voldoen aan de geldende Europese transportveiligheidsnormen werden succesvol doorstaan.

Specifiek voor de bouwsector heeft Valipac daarom een inzamelsysteem voor afval van plastic verpakkingsfolies en harde plastics op bouwwerven: Clean Site System. Via dat inzamelsysteem biedt het aannemers een praktische en economische oplossing voor de selectieve inzameling en recyclage van plastics. Door het gerecycleerde materiaal van de pallethoezen te gebruiken in de productie van nieuwe pallethoezen voor de bouwsector, is de cirkel rond.

Doorlichting experts

Valipac biedt krimphoezen aan voor de verpakking van bouwmaterialen. Die bestaan voor 50% uit gerecycleerd plastic. Om dat mogelijk te maken, zamelt het bedrijf afval van plasticfolies en harde plastics op bouwwerven in. Gezien de korte gebruiksduur van de verpakking, is het nog steeds belangrijk de mogelijkheid tot rechtstreeks hergebruik nader te onderzoeken om zo de impact verder te verlagen. In afwachting van verdere evoluties op dit vlak, biedt Valipac alvast een oplossing om plastic afval in gebruik te houden.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur