Wienerberger: ClickBrick Pure

Wat?

ClickBrick Pure is een gevelsysteem om bakstenen droog op elkaar te stapelen. Het bestaat uit gekalibreerde handvormstenen, verbindingsclips uit roestvast staal (rvs) en speciaal ontwikkelde rvs-spouwankers en -verankeringsclips. De ClickBrick Pure-gevelbaksteen is gebaseerd op de maatvoering van een traditioneel gemetselde gevel. Het systeem is geschikt om toe te passen in buitenspouwbladen en andere niet-dragende wandconstructies die gekoppeld zijn aan een stabiele achterliggende constructie.

De verbindingsclips worden gebruikt om de stenen droog op elkaar te stapelen. De rvs-spouwankers worden door middel van een rvs-verankeringsclip in de uitsparingen van de ClickBrick Pure-gevelbakstenen vastgezet. Door de nauwkeurige kalibratie van de stenen aan boven- en onderzijde en omdat er tussen de stenen geen gebruik gemaakt wordt van kunststofvoegen die gevoelig zijn aan vervorming, is er ook geen verloop zichtbaar in de gevels. 

Circulair

ClickBrick Pure is een droogstapelsysteem. De handvormstenen worden daarbij door klemwerking en hun eigen gewicht gestabiliseerd. Dat zorgt ervoor dat een ClickBrick-gevel op een eenvoudige en snelle manier kan gedemonteerd worden, zonder verlies of beschadiging van materialen. De gevel kan onafhankelijk van de rest van het gebouw verwijderd worden en ergens anders opnieuw opgebouwd worden. De stenen hebben standaardafmetingen die in elke andere gevel opnieuw kunnen worden toegepast. 

De lange levensduur van de materialen zorgt ervoor dat het systeem zich leent om niet een maar vele malen hergebruikt te worden. Het gebruik van staal werd geoptimaliseerd naar een minimum om de initiële milieu-impact te verminderen. Wanneer de materialen het einde van hun levensduur bereikt hebben, kunnen ze tot een zuivere materiaalstroom gesorteerd worden en zonder verontreiniging in een hoogwaardig recyclageproces verwerkt worden. 

Doorlichting experts

Het Clickbrickgevelsysteem van Wienerberger is een volledig demontabel alternatief voor de traditionele baksteengevel. De stenen bestaan uit klei uit de uiterwaarden die voor de hoogwaterveiligheid ontgraven moet worden. De circulaire kwaliteiten van Clickbrick zitten in het potentieel tot hergebruik. De bakstenen worden via een droogstapelsysteem met rvs-clips, rvs-klembeugels en rvs-spouwankers bevestigd. Daardoor is er minder zaag- en knipafval op de bouwplaats. Fabrikant Wienerberger levert het systeem volledig uitgewerkt, inclusief de benodigde hoek- en lateistenen. Voor de montage is er geen specifieke vakkennis vereist. Het gebruik van dit systeem is dus vrij eenvoudig, maar niet per se snel door de intensieve arbeidstijd van het metselen. Om het hergebruik te garanderen, biedt de fabrikant een circulair businessmodel aan: ‘brick as a service’. Deze dienst houdt ook projectbegeleiding, advies op maat, terugname- en restwaardegarantie in. In combinatie met de robuustheid van de bakstenen zorgt deze dienst dat het product geschikt is voor hergebruik. Hoewel het Clickbricksysteem volledig omkeerbaar is, kunnen de individuele bakstenen niet onafhankelijk weggenomen of vervangen worden. Dit gevelsysteem is niet geschikt voor hoogwaardige recyclage. De bakstenen kunnen eventueel gereduceerd worden tot granulaten voor funderingswerkzaamheden.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur