Wienerberger: ClickBrick Pure

Wat?

ClickBrick Pure is een gevelsysteem om bakstenen droog op elkaar te stapelen. Het bestaat uit gekalibreerde handvormstenen, verbindingsclips uit roestvast staal (rvs) en speciaal ontwikkelde rvs-spouwankers en -verankeringsclips. De ClickBrick Pure-gevelbaksteen is gebaseerd op de maatvoering van een traditioneel gemetselde gevel. Het systeem is geschikt om toe te passen in buitenspouwbladen en andere niet-dragende wandconstructies die gekoppeld zijn aan een stabiele achterliggende constructie.

De verbindingsclips worden gebruikt om de stenen droog op elkaar te stapelen. De rvs-spouwankers worden door middel van een rvs-verankeringsclip in de uitsparingen van de ClickBrick Pure-gevelbakstenen vastgezet. Door de nauwkeurige kalibratie van de stenen aan boven- en onderzijde en omdat er tussen de stenen geen gebruik gemaakt wordt van kunststofvoegen die gevoelig zijn aan vervorming, is er ook geen verloop zichtbaar in de gevels. 

Circulair

ClickBrick Pure is een droogstapelsysteem. De handvormstenen worden daarbij door klemwerking en hun eigen gewicht gestabiliseerd. Dat zorgt ervoor dat een ClickBrick-gevel op een eenvoudige en snelle manier kan gedemonteerd worden, zonder verlies of beschadiging van materialen. De gevel kan onafhankelijk van de rest van het gebouw verwijderd worden en ergens anders opnieuw opgebouwd worden. De stenen hebben standaardafmetingen die in elke andere gevel opnieuw kunnen worden toegepast. 

De lange levensduur van de materialen zorgt ervoor dat het systeem zich leent om niet een maar vele malen hergebruikt te worden. Het gebruik van staal werd geoptimaliseerd naar een minimum om de initiële milieu-impact te verminderen. Wanneer de materialen het einde van hun levensduur bereikt hebben, kunnen ze tot een zuivere materiaalstroom gesorteerd worden en zonder verontreiniging in een hoogwaardig recyclageproces verwerkt worden. 

Doorlichting experts

ClickBrick Pure is een volledig losmaakbaar gevelsysteem voor handvormgevelstenen. Met behulp van metalen verbindingsclips worden de stenen volledig droog op elkaar gestapeld. Dat vergemakkelijkt demontage aanzienlijk en laat toe fouten tijdens het bouwproces snel recht te zetten. De compacte en standaardafmetingen van de ClickBrick-stenen maken hun hergebruik in andere projecten bovendien gemakkelijk mogelijk. Voor bakstenen bestaat immers een grote tweedehandsmarkt.

Omdat ClickBrick een gevelafwerking toelaat die volledig onafhankelijk is van de andere lagen van het gebouw, zijn  eventuele aanpassingen aan de gevel gemakkelijker, omdat daarvoor nergens ander in het gebouw moet worden ingegrepen.

Een bakstenen gevel is sowieso ook erg onderhoudsvriendelijk en heeft in principe een lange levensduur. De materialen waar ClickBrick uit bestaat kunnen aan het einde van hun technische levensduur grotendeels gerecycleerd worden.

Op esthetisch vlak is er overigens geen verschil met een gemetselde baksteengevel. ClickBrick creëert hetzelfde uitzicht en kan dus prima als losmaakbaar en herbruikbaar alternatief dienen.