Wienerberger: kleidakpan voor gevelbekleding

Wat?

Pannen vinden we doorgaans terug op het dak, maar de kleidakpannen van Wienerberger kunnen ook perfect als gevelbekleding ingezet worden. De tengel- en panlatten worden ofwel opgehangen aan een houten of stalen draagstructuur ofwel met een afstandsschroef aan het binnenspouwblad bevestigd. De pannen worden met schroeven op een pannenlat vastgezet. Wanneer de kleidakpan toegepast wordt als gevelbekleding, zijn er afhankelijk van de pan specifieke keramische hulpstukken nodig, speciaal ontworpen voor die toepassing. De structuur kan zich aanpassen aan verschillende isolatiediktes en het soort isolatie. Kleidakpannen garanderen een regendichte gevelbekleding. Ze kunnen zowel bij nieuwbouw als bij renovatie of na-isolatie van bestaande constructies gebruikt worden. Het is een regelbaar systeem dat makkelijk te herstellen en te vervangen is.

Circulair

Gevelbekledingen met kleidakpannen worden toegepast als renovatieoplossing bij bestaande massieve muren met of zonder buitenspouwblad. Het grote voordeel is dat er geen funderingswerken nodig zijn.

Alle verschillende materialen in dit systeem kunnen opnieuw van elkaar gescheiden worden zonder ze schade te berokkenen of te vervuilen. De hele structuur – tengel-, pannenlatten en dakpannen – wordt vastgeschroefd. De latten of dakpannen kunnen dus simpelweg losgeschroefd worden om ze te vervangen of elders te gebruiken. De tengel- en pannenlatten worden soms zelfs gewoon opgehangen aan een houten of stalen draagstructuur. Daarnaast kan dankzij de kleidakpannen van Wienerberger de spouw makkelijk aangepast worden naargelang de isolatie-eisen.

De pannen vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Als een pan beschadigd is of niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen, kan ze worden vermalen en ingezet worden als grondstof voor nieuwe kleidakpannen of andere keramische producten.

Doorlichting experts

Dakpannen zijn dankzij hun droge plaatsing erg geschikt voor hergebruik. Als gevelbekleding vormen ze een geschikt alternatief voor niet-omkeerbare systemen. De tegelpannen bestaan uit natuurlijke materialen en zijn volkomen gezond en veilig te plaatsen. Bovendien hebben ze een lange levensduur en kunnen ze gemakkelijk hergebruikt worden. De snelle en eenvoudige plaatsing is immers volledig omkeerbaar. Het is daarbij eveneens gemakkelijk om slechts één of enkele pannen onafhankelijk van de rest van de gevel te verwijderen of vervangen. Met hun beperkte afmetingen zijn ze hanteerbaar en gemakkelijk te stockeren. Als gevelbekleding maken de pannen tenslotte een gelaagde opbouw mogelijk, die bovendien naadloos kan aansluiten bij de dakopbouw.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur