Wienerberger: kleidakpan voor gevelbekleding

Wat?

Pannen vinden we doorgaans terug op het dak, maar de kleidakpannen van Wienerberger kunnen ook perfect als gevelbekleding ingezet worden. De tengel- en panlatten worden ofwel opgehangen aan een houten of stalen draagstructuur ofwel met een afstandsschroef aan het binnenspouwblad bevestigd. De pannen worden met schroeven op een pannenlat vastgezet. Wanneer de kleidakpan toegepast wordt als gevelbekleding, zijn er afhankelijk van de pan specifieke keramische hulpstukken nodig, speciaal ontworpen voor die toepassing. De structuur kan zich aanpassen aan verschillende isolatiediktes en het soort isolatie. Kleidakpannen garanderen een regendichte gevelbekleding. Ze kunnen zowel bij nieuwbouw als bij renovatie of na-isolatie van bestaande constructies gebruikt worden. Het is een regelbaar systeem dat makkelijk te herstellen en te vervangen is.

Circulair

Gevelbekledingen met kleidakpannen worden toegepast als renovatieoplossing bij bestaande massieve muren met of zonder buitenspouwblad. Het grote voordeel is dat er geen funderingswerken nodig zijn.

Alle verschillende materialen in dit systeem kunnen opnieuw van elkaar gescheiden worden zonder ze schade te berokkenen of te vervuilen. De hele structuur – tengel-, pannenlatten en dakpannen – wordt vastgeschroefd. De latten of dakpannen kunnen dus simpelweg losgeschroefd worden om ze te vervangen of elders te gebruiken. De tengel- en pannenlatten worden soms zelfs gewoon opgehangen aan een houten of stalen draagstructuur. Daarnaast kan dankzij de kleidakpannen van Wienerberger de spouw makkelijk aangepast worden naargelang de isolatie-eisen.

De pannen vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Als een pan beschadigd is of niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen, kan ze worden vermalen en ingezet worden als grondstof voor nieuwe kleidakpannen of andere keramische producten.

Doorlichting experts

Kleidakpannen bestaan uit de traag-hernieuwbare grondstof klei. Dat wil zeggen dat het lang duurt vooraleer nieuwe klei natuurlijk gevormd wordt. Een snel-hernieuwbare grondstof is bijvoorbeeld bamboe, omdat die plant letterlijk snel groeit. Bij traag-hernieuwbare grondstoffen gaat de voorkeur naar herstel, hergebruik, herbestemming en recyclage (in die volgorde) en dus verlenging van de levensduur van het product of de grondstof zelf. Daarom is het goed dat Wienerberger de pannen in de mate van het mogelijke hergebruikt.

Een demontabele verbinding is een goede piste om herstel en hergebruik van elk product mogelijk te maken. Dé bottleneck is hier echter het plaatsingssysteem.

Momenteel worden Wienerberger-producten zoals dakpannen vastgeschroefd op panlatten die op hun beurt vastgeschroefd worden op tengellatten. Ze zijn dus m.a.w. perfect demontabel, maar een goede afweging van het aantal schroeven is hier dus wel aan de orde. Eventueel kunnen kliksystemen of railsystemen het demontageproces vereenvoudigen of versnellen, waardoor de omkeerbaarheid en de upcyclebaarheid stijgt.