Wienerberger: Leadax Roov

Wat?

Leadax Roov is een witte flexibele dakbedekking voor platte daken.

Circulair

De dakbedekking is gemaakt van gerecycleerd polyvinylbutyral (PVB). PVB is een reststroom afkomstig van gebruikt veiligheidsglas, waarvan er jaarlijks 1,5 miljard kilo beschikbaar is in Europa. Leadax Roov is volgens producent Wienerberger de eerste dakbaan op de markt vervaardigd uit reststroommaterialen.

Aan het einde van haar levensduur is Leadax Roov nagenoeg volledig te recycleren tot nieuwe dakbanen. Het product behaalde dan ook een DUBOkeur, een keurmerk uitgereikt door NIBE dat aantoont dat het product tot de meest milieuvriendelijke voor een bepaalde toepassing behoort.

De plaatsingsmethode en de verbindingsmiddelen van Leadax Roov zijn dan ook zo uitgedacht dat een vlotte verwijdering en recyclage na einde levensduur mogelijk is. Bij een volledig verkleefde plaatsing wordt de Leadax Roovdakbaan aan de ondergrond verlijmd met watergedragen lijm van Leadax Roov. De lijm kan aan het einde van de levensduur van de Laedax Roovdakbaan losgestoomd worden zodat het materiaal zuiver gerecycleerd kan worden.  

De dakbaan kan eveneens losliggend met ballast of met mechanische bevestiging geplaatst worden. Bij de mechanische bevestiging kan gebruik gemaakt worden van LRS-stroken. In die stroken worden de bevestigers geplaatst. Waarover de Leadax Roovdakbaan dan wordt gelegd. De LRS-strook bestaat uit zuivere PVB, waardoor die homogeen kan verbonden worden met de Leadax Roovdakbaan.

De naadverbinding en de verbinding tussen de dakbanen onderling en de dakbanen en de kimfixatiestroken en PVB-hulpstukken wordt gemaakt met Leadax Roov Bio Bind. In dat product zit een alcoholoplossing die zorgt voor een homogene verbinding tussen de PVB-materialen. De Leadax Roov Bio Bind maakt geen verbinding tussen de PVB-dakbaan en de tules/drukverdeelplaatjes bij mechanische bevestiging, waardoor die na het weghalen van de dakbaan gemakkelijk losgemaakt kunnen worden. Op die manier zitten aan het einde van de levensduur van de dakbaan geen vreemde materialen in de dakbaan zodat die gemakkelijk gerecycleerd kan worden.

Accessoires zoals prefab binnen- en buitenhoeken bestaan volledig uit hetzelfde materiaal als de Leadax Roovdakbaan, wat evenzeer voor een zuivere materiaalstroom voor recyclage zorgt.

Tot slot heeft de Leadax Roovdakbaan nog een paar andere duurzame eigenschappen: ze beïnvloedt de kleur en kwaliteit van het regenwater niet, haar witte kleur reflecteert de zonnestralen beter zodat het hitte-eilandeffect beperkt wordt en ze vergt geen hitte bij plaatsing, wat die plaatsing een stuk veiliger maakt voor de dakdekker.

Kwalitatieve beoordeling circulair potentieel

Leadax Roov van Wienerberger is een dakbaan die bijna volledig bestaat uit gerecycleerde grondstoffen, meer bepaald PVB of polyvinylbutyral, een tussenlaag voor gelaagd glas. Wanneer gelaagd glas gebroken is kan die tussenlaag niet meer gebruikt worden, waardoor ze dus kan dienen als grondstof voor Leadax Roov. De dakbaan wordt los geplaatst met ballast, mechanisch bevestigd of bevestigd met een watergedragen lijm. Om de verlijmde afwerking te ontmantelen, wordt stoom gebruikt die de lijm doet lossen. Aangezien het daksysteem bestaat uit een innovatief materiaal en alle accessoires gericht zijn op het maximaal recycleren van de dakbaan, is de plaatsing van het product voorbehouden voor plaatsers die een opleiding kregen over Leadax Roov. De dakbaan heeft een relatief lange levensduur en is op het einde van die levensduur bijna volledig recycleerbaar. Door het gebruik van stoom bij de ontmanteling na verlijmde plaatsing blijven er geen lijmresten op het product, waardoor het zuiver is voor recyclage.

Dit product werd op een kwalitatieve manier beoordeeld door VIBE op basis van informatie aangeleverd door de producent

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Legende

  Voldoet volledig

  Voldoet gedeeltelijk

  Voldoet niet

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur