WoodInc: CircuWallPanel

Wat?

WOODinc heeft samen met de UHasselt de zogenaamde Prefab Isolatie Cassette ontwikkeld, een geprefabriceerd gevelelement gemaakt met het oog op hergebruik, eenvoudige montage en kostenefficiënt bouwen. De opbouw is dusdanig dat damp-, wind- en luchtdichting, waterwerendheid en schrankweerstand, maar ook de thermische prestaties vervat zijn in het element. De cassette kan aan de binnenzijde in het zicht gelaten worden, verdere binnenafwerking is niet nodig. Gevelafwerking is naar keuze. WOODinc en de UHasselt vroegen eind 2019 een octrooi aan voor de Prefab Isolatie Cassette.

Circulair

De panelen zijn eenvoudig te monteren en demonteren. Ze kunnen dus gemakkelijk vervangen worden door een ander paneel wat maakt dat de gevel van het gebouw aanpasbaar is. Bovendien bestaat het volledige paneel uit biobased materiaal.

Doorlichting experts

Het CircuWallPanel van WoodInc bestaat, op de schroeven na, volledig uit hernieuwbare materialen. Het is een geprefabriceerd paneel dat relatief snel geplaatst wordt op de werf. Aangezien er een kraan nodig is om de panelen te plaatsen, komt de eenvoud van plaatsing wel in het gedrang. Het maken van de panelen in de fabriek is daarentegen wel relatief eenvoudig. De panelen zelf zijn volledig demonteerbaar en te hergebruiken op andere plaatsen, wat een groot circulair potentieel betekent. Momenteel heeft WoodInc nog geen circulair businessmodel om de panelen terug te nemen.

  Dit product werd gescreend door Vibe

Meer info over de screening en circulaire strategieën

Circulaire strategieën

Basisvereisten
Circulaire eigenschappen
Herkomst
Hergebruik
Einde levensduur