Hoe HelloWater in Ledegem afvalwater natuurlijk zuivert

Met zijn natuurgebaseerde waterzuiversingssystemen wil HelloWater de waterhuishouding (meer) circulair maken door afvalwater decentraal te helpen opvangen zodat het kan worden gebruikt, of op z'n minst zuiver terug kan worden gegeven aan de natuur. In dit ludieke filmpje toont HelloWater hoe het dat laatste deed in een buitengebied in Ledegem dat niet is aangesloten op het rioleringsstelsel.