Nederlandse sociale huisvestingsmaatschappij realiseert circulair gebouw

Met haar partnerschap in Circubestek, een initiatief van Palindroom, VIBE en BLIEBERG A.C. E., beoogt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een upgrade van haar bestaande standaardbestek naar een bestek waarin ook circulaire materialen, producten en systemen opgenomen zijn. Ook schreef ze reeds een aanbesteding uit voor het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur. Het goede voorbeeld wordt alvast gegeven bij onze noorderburen, waar Bo-Ex, een sociale huisvestingsmaatschappij – die ook wel woningen verkoopt –, een gebouw in Utrecht selectief gaat slopen om er zo veel mogelijk materialen uit te hergebruiken in een nieuw gebouw dat op dezelfde plaats komt. In deze video geven Bo-Ex en enkele betrokken partners tekst en uitleg bij het project. Nog meer info over het inspirerende project lees je hier.