Wedi over de total cost of ownership van zijn bouwsystemen

Woonpunt Mechelen gebruikte voor de renovatie van zo’n honderd badkamers in een van zijn appartementsgebouwen de systemen van wedi. De fabrikant greep die gelegenheid aan om een video te maken over de total cost of ownership (TCO) van zijn bouwsystemen met toepassing in de badkamer. Volgens wedi ligt de TCO van een wedi-badkamer immers een stuk lager dan die van traditioneel geplaatste of gerenoveerde badkamers, onder meer door het circulaire karakter ervan.

In de video vertelt Bart Vanderstappen, verantwoordelijke patrimonium bij Woonpunt Mechelen dat de keuze om de badkamers te renoveren met het wedi-bouwpakket iets duurder was als je puur kijkt naar de kost van de materialen, maar het totale kostenplaatje op langere termijn goedkoper deed uitvallen.


Amper verlies van huurgelden

Dat heeft vooral te maken met het feit dat de badkamers met het wedi-bouwpakket op een gestandaardiseerde manier geplaatst konden worden. Die stelde de werkmannen in staat te werken volgens een handig doorschuifsysteem, zodat telkens maar enkele bewoners tijdelijk uit hun appartement moesten, waardoor er amper sprake was van derving van huurgelden. Dat het plaatsen van een wedi-badkamer ook amper geluid en stof veroorzaakt, speelde daar ook een rol in – in het verleden ontruimde Woonpunt Mechelen in het geval van badkamerrenovaties in een appartementsgebouw bij de start van de werken vooral om die reden vaak het hele gebouw.


Geen onvoorziene kosten en minder werkuren

Met een wedi-bouwpakket weet je volgens Woonpunt Mechelen ook waaraan je begint zodat je niet op onvoorziene kosten stoot tijdens de renovatie. Bovendien stelden de bouwpakketten van wedi de sociale huisvestingsmaatschappij naar eigen zeggen ook in staat de duurtijd van de renovatie van de badkamers tot wel 70% te verkorten, wat ook weer een slok op de borrel scheelt. Een belangrijke reden daarvoor is dat veel onderdelen al geprefabriceerd zijn tot een bouwelement, denk aan een doucheplaat die al een voorgeplaatste sifon heeft.


Minder onderhoud

De badkamers die vervangen dienden te worden, hadden onder meer last van vochtinfiltraties. Door gebruik te maken van het wedi-bouwpakket wil Woonpunt Mechelen de nieuwe badkamers daarvan vrijwaren, wat de TCO ook weer naar beneden moet halen.


Circulair

Bovengenoemde redenen voor de lagere TCO van de wedi-producten hebben weinig te maken met circulair bouwen. Toch is die link er weldegelijk. De bouwsystemen van wedi hebben immers ook een lagere TCO omdat verschillende onderdelen recycleerbaar zijn en dus nog een waarde vertegenwoordigen aan het einde van hun levensduur. De wedi-producten zijn daarnaast ook circulair omdat ze zélf al voor een bepaald percentage uit recyclaat bestaan. Als partner van Circubuild liet wedi in het filmpje daarover onze hoofdredacteur Wouter Polspoel aan het woord. “De schuimplaten van wedi bestaan voor 25% uit gerecycleerde materialen”, vertelt hij. “De afwerkingsmaterialen in het TOP-gamma van wedi bestaan zelfs voor de volle 100% uit gerecycleerd materiaal.”

De producten van wedi zijn daarnaast ook duurzaam op andere vlakken. Zo vertelt onderaannemer Barry Van der Aa van Bouwbedrijf Nagels, dat de badkamers plaatste, dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen in de productie of verwerking van wedi-materialen.


Mechelen en circulair bouwen

De keuze voor wedi in de recente grootschalige badkamerrenovatie past dan ook in de circulaire koers die (Woonpunt) Mechelen nu al een aantal jaren vaart in zijn (ver)bouwprojecten. Jurgen Mommerency, diensthoofd projecten bij Woonpunt Mechelen, geeft in de video op dat vlak nog enkele voorbeelden.